Fujimi

Fujimi 762173 Hanomag Sd.Kfz 250/10 with B.M.W. Sidecar and 6 Soldiers

Hanomag Sd.Kfz 250/10 with B.M.W. Sidecar and 6 Soldiers - Image 1
Escala: 1:76
Fabricante: Fujimi
Código de producto: fjm762173
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 23.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€16.19 o 11400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFujimi
Código de artículofjm762173
Peso0.11 kg
Ean:4968728762173
Escala1:76
Añadido al catálogo:22.3.2017
TagsSd-Kfz-250 BMW-R-75-Gespann

Sd.Kfz 250 by³ niemieckim, lekkim, pó³g±sienicowym transportem opancerzonym z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w 1939 roku, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1940-1944, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 6700 sztuk. Sd.Kfz 250 by³ napêdzany sze¶ciocylindrowym silnikiem Maybach HL 42 TRKM o mocy 100 KM.

Sd.Kfz 250 zosta³ opracowany jako lekki pojazd rozpoznawczy i wielozadaniowy dla niemieckich dywizji pancernych i grenadierów pancernych. W toku produkcji seryjnej powsta³y dwie wersje kad³uba Sd.Kfz 250: pierwsza (o nazwie „alt”) posiada³a podciête, boczne p³yty kad³uba i ³aman± p³ytê pancern± na przodzie kad³uba. W 1943 roku wprowadzono wersjê „neu”, która zosta³a uproszczona: burty kad³uba by³y p³askie, tak samo jak p³yta pancerna na przodzie wozu. W okresie II wojny ¶wiatowej powsta³o kilkana¶cie wariantów i wersji Sd.Kfz 250. Chronologiczne pierwsz± by³ Sd.Kfz 250/1, który by³ wersj± podstawow± i móg³ pe³niæ funkcjê lekkiego transportera piechoty czy wozu zwiadowczego. Pó¼niej pojawi³a siê wersja Sd.Kfz 250/3, która by³a wersj± dowodzenia z anten± ramow± du¿ego i radiostacj± du¿ego zasiêgu. Pó¼niej powsta³a tak¿e wersja uzbrojona w mo¼dzierz kal. 80 mm (Sd.Kfz 250/7), armatkê przeciwpancern± kal. 28 mm (Sd.Kfz 250/11) czy te¿ wóz rozpoznawczy z dzia³kiem kal. 20 mm w obrotowej wie¿yczce (Sd.Kfz 250/9).  Wozy Sd.Kfz 250 wszystkich wersji s³u¿y³y przede wszystkich w dywizjach pancernych i grenadierów pancernych na w³a¶ciwie wszystkich frontach II wojny ¶wiatowej.

BMW R 75 to niemiecki motocykl z okresu II wojny ¶wiatowej. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik 2-cylindrowy w uk³adzie bokser o mocy 26 KM, pozwalaj±cy rozpêdziæ pojazd do 80-90 km/h. Pierwsze egzemplarze tego motocykla zosta³y zaprezentowane w 1939 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1941-1946. W jej toku powsta³o ok. 16.900 egzemplarzy tego pojazdu.

BMW R 75 by³ od samego pocz±tku projektowany jako nowy, podstawowy motocykl wielozadaniowy dla niemieckich si³ zbrojnych. Jego konstrukcja zosta³a oparta na innych motorach BMW: modelach R 12 oraz R 71. Przede wszystkim – w stosunku do R 12 – zastosowano silnik o wiêkszej mocy, jak równie¿ wydatnie wzmocniono ca³± konstrukcjê i podwy¿szono mo¿liwo¶ci jazdy w terenie, tak¿e w warunkach pustynnych oraz zimowych. W toku produkcji, konstrukcja BMW R75 by³a nieustannie doskonalona – przede wszystkim poprawiono skrzyniê biegów oraz przednie zawieszenie. Warto dodaæ, ¿e w toku produkcji seryjnej zunifikowano wiele podzespo³ów BMW R75 z motocyklem Zundapp KS 750. Motocykl BMW R 75 s³u¿y³ na w³a¶ciwie wszystkich frontach II wojny ¶wiatowej, tak¿e w Afryce Pó³nocnej i na froncie wschodnim. Jest uznawany za jeden z najs³ynniejszych i najbardziej udanych niemieckich motocykli wojskowych lat 1939-1945.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Hanomag Sd.Kfz 250/10 with B.M.W. Sidecar and 6 Soldiers
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
jueves, 23.9.2021

más de 1 uds.
lunes, 27.9.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 4.10.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 4.10.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 1.10.2021
-
lunes, 4.10.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021
-
miércoles, 6.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 22.3.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-28
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.57 o 4600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita0315
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.25 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de producto: mbx3528
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.22 o 11400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de producto: mbx3548
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.01 o 16900 pts.

-12%

Escala: 1:48
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam32578
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.61 €11.97
o 9200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra6878
Disponibilidad: ¡disponible!

€59.78 o 42200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Special Armour
Código de producto: SPA72019
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.60 o 10300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6118
Disponibilidad: ¡disponible!

€58.78 o 41500 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: Modelik
Código de producto: mod11_03
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.41 o 5200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM119
Disponibilidad: ¡disponible!

€72.18 o 50900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM051
Disponibilidad: ¡disponible!

€74.41 o 52500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: ACE
Código de producto: ACE72247
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.60 o 11000 pts.