Hasegawa

Hasegawa 00262 Hellcat MK.I Royal NAVY

Hellcat MK.I Royal NAVY - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has00262
Disponibilidad actual: a pedido
Fecha prevista de envío: martes, 17.8.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€16.81 -5% €15.97 o 11900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteHasegawa
Código de artículohas00262
Peso0.15 kg
Ean:4967834002623
Escala1:72
Añadido al catálogo:4.3.2005
TagsGrumman-F6F-Hellcat

Grumman F6 Hellcat to amerykañski, jednosilnikowy myœliwiec pok³adowy z okresu II wojny œwiatowej o konstrukcji pó³skorupowej, w uk³adzie dolnop³ata. F6 Hellcat powsta³ jako rozwiniêcie udanej konstrukcji F4F. Przy jego projektowaniu wykorzystano 18-miesiêczne doœwiadczenia z dzia³ania F4F na Pacyfiku oraz liczne uwagi pilotów walczšcych na samolotach Wildcat. Konstrukcyjnie F6 Hellcat przypomina³ swojego poprzednika z jednš powa¿nš zmianš. Zastosowano uk³ad dolnop³ata, co pozwoli³o na chowanie podwozia w dolnš czêœæ centrop³ata zamiast w kad³ub. Zwiêkszy³o to rozstaw kó³ i statecznoœæ w ruchu na ziemi. Dodatkowo zastosowano opancerzenie kabiny pilota i zwiêkszono zapas amunicji. Ocena propozycji Grumman dokonana przez US Navy zaowocowa³a zamówieniem z czerwca 1941 roku na cztery prototypy - od XF6F-1 do XF6F-4 - ka¿dy z innym zespo³em napêdowym. Oblot XF6F-1 odby³ siê w rok po podpisaniu kontraktu, jednak ze wzglêdu na palšcš potrzebê wzmocnienia Wildcatów (F4F) do tego samego p³atowca zabudowano najmocniejszy z dostêpnych silników Pratt-Whitney R-2800-10, dziêki czemu samolot odby³ swój nastêpny pierwszy lot, tym razem jako XF6F-3. Jeszcze zanim odby³ siê ten drugi oblot, Grumman otrzyma³ zamówienie na wdro¿enie F6F-3 do produkcji jako Hellcat. Na tym etapie podobieñstwo F4F i F6F zaprocentowa³o skróceniem czasu niezbêdnego do wdro¿enia maszyny do produkcji seryjnej. Oblot pierwszej takiej maszyny odby³ siê pod koniec 1942 roku, zaœ dostawy na pok³ad USS Essex zapoczštkowano w styczniu 1943. W sierpniu tego samego roku dywizjon VF-5 z pok³adu USS Yorktown jako pierwszy u¿y³ swych Hellcatów przeciw Japoñczykom. Samolot mia³ konstrukcjê w ca³oœci metalowš, ³šczonš wpuszczanymi nitami, a skrzyd³a sk³adane koñcówki dla u³atwienia hangarowania na pok³adzie lotniskowców. Standartowe uzbrojenie sk³ada³o siê z szeœciu karabinów maszynowych kal. 12.7 mm zabudowanych w nosku skrzyd³a. Kad³ub i usterzenie mia³y klasycznš konstrukcjê, ró¿nišcš siê od F4F tylko wymiarami. Trójpodporowe podwozie by³o w ca³oœci chowane za pomocš instalacji hydraulicznej, podobnie jak hak do skracania dobiegu. Przestronna kabina pilota by³a wyniesiona wysoko nad p³aszczyznê skrzyde³. Produkcja F6 wszystkich wersji przekroczy³a 12200 egzemplarzy, a jej intensywnoœæ by³a tak du¿a, ¿e mo¿liwe by³o bardzo szybkie zastšpienie nimi u¿ytkowanych do tej pory F4F. Dane techniczne (dla wersji F6F-5): Prêdkoœæ maksymalna: 620 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14 m/s, pu³ap praktyczny 11400 m, zasiêg maksymalny: 1755 km, uzbrojenie: sta³e-szeœæ karabinów maszynowych Browning kal.12,7mm, podwieszane-do 1800 kg bomb lub dodatkowy zbiornik paliwa.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Hellcat MK.I Royal NAVY
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 17.8.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.8.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.8.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 25.8.2021
-
jueves, 26.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.3.2005
Disponibilidad actual: a pedido
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX308
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 o 3900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVV72007
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.80 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS413
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.56 o 2400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72352
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.72 o 4700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7009
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX126
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.56 o 2400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM72087
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.20 o 1600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72528
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.56 o 7800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72525
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.54 o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72341
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.89 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72353
Disponibilidad: ¡disponible!

€5 o 3500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72345
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.89 o 2700 pts.

Artículos similares
-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasB11
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.94 €9.42
o 7000 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has00181
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.81 €15.97
o 11900 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has00634
Disponibilidad: a pedido

€14.80 €14.06
o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD262
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.03 o 5700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB80260
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.47 o 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra5080
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.02 o 13400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra5060
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.32 o 15700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB80256
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.47 o 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr80272
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr56272
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.54 o 7400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu7437
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€11.56 o 7800 pts.

-6%

Escala: 1:32
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasST07
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.47 €33.48
o 25000 pts.