Tamiya

Tamiya 87019 High Grade Pointed Brush Sml - DC719

High Grade Pointed Brush Sml - DC719 - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 22.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€6.30 -5% €5.96 o 4200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam87019
Peso0.01 kg
Ean:4950344870196
Añadido al catálogo:8.9.2007
TagsBrush Pointed-Brush

Pêdzel modelarski o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 180 mm oraz o bardzo cienkim, okr±g³ym w³osiu typu „pointed brush”. Posiada trzonek wykonany z bambusa, który zosta³ polakierowany na czarno. Dziêki temu, pêdzel jest stosunkowo lekki, a jednocze¶nie ma dobr± wytrzyma³o¶æ mechaniczn±. Co wiêcej, zosta³ równie¿ poprawnie wywa¿ony, zapewniaj±c dobr± ergonomi± i komfort pracy.  Do jego wytworzenia zastosowano naturalne w³osie wytworzone z w³osów ³asicy, co sprawia, ¿e cechuje siê ono niez³± elastyczno¶ci± oraz sprê¿ysto¶ci±. Nadaje siê bardzo dobrze do malowania farbami akrylowymi. Oczywi¶cie mo¿na je u¿ywaæ z farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, ale wówczas bêdzie ulega³o szybszemu zu¿yciu. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego pêdzla jest malowanie figurek oraz ich oporz±dzenia (na przyk³ad w skali 1:35 i 1:72 albo o wielko¶ci 54 mm), jak równie¿ niewielkich detali modelarskich. W tym ostatnim przypadku omawiany pêdzel oka¿e siê szczególnie przydatny chocia¿by przy malowaniu: ¶wiate³ pozycyjnych samolotów w skali 1:48 lub 1:72, detali na tablicy rozdzielczej samochodów osobowych albo ciê¿arowych w skali 1:24 czy te¿ niewielkich czê¶ci wnêtrza wozów bojowych w skali 1:35. Natomiast nie zaleca siê stosowania omawianego pêdzla do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, rekomenduje siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (medium size) albo Mr. Dropper (short type) 5 pcs/1 package) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (10 WELLS) albo 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.)) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by Mokra Paleta lub Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub CLEANER (100ml). Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie go do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: High Grade Pointed Brush Med - DC718, Kolinsky Sable "0" albo . 

High Grade Pointed Brush Sml - DC719

This sable bristle brush features a bamboo handle designed to reduce strain on the hand. Lenght: c.180 mm. Recommend products: High Grade Pointed Brush Med - DC718, Kolinsky Sable "0" and . 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: High Grade Pointed Brush Sml - DC719
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 3 uds.
miércoles, 22.9.2021

más de 3 uds.
jueves, 23.9.2021

GLS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

UPS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

DHL

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021
-
viernes, 1.10.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 1.10.2021
-
lunes, 4.10.2021

Correo certificado

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021
-
miércoles, 29.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 8.9.2007
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ14002
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1600 pts.

Artículos similares
-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87018
Disponibilidad: no disponible

€7.34 €6.95
o 4900 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87154
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.49 €9.94
o 7100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87153
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.49 €9.94
o 7100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87049
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.02 €4.76
o 3400 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87155
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.45 €8.95
o 6400 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87050
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.19 €3.95
o 2800 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87017
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.31 €2.18
o 1600 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87016
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.31 €2.18
o 1600 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87048
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.39 €4.16
o 3000 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87015
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.66 €1.56
o 1100 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87028
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.66 €1.56
o 1100 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87014
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.10 €1.97
o 1400 pts.