Meng Model

Meng Model M-TS021 Hobby Cutting Mat A3 Size

Hobby Cutting Mat A3 Size - Image 1
Fabricante: Meng Model
Código de producto: MNG-M-TS021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 15.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€12.32 o 8000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMeng Model
Código de artículoMNG-M-TS021
Peso0.55 kg
Ean:4897038551941
Añadido al catálogo:13.7.2018
TagsCutting-Mat-A3

Dwustronna, mata warsztatowa (modelarska) do ciêcia w kolorze jasnoszarym oraz czarnym w formacie zbli¿onym do A3 (szeroko¶æ: ok. 300 mm, wysoko¶æ: ok. 420 mm), której warstwy zewnêtrzne zosta³y wykonane z miêkkiego PVC. Ze wzglêdu na konstrukcjê prezentowanej maty, mo¿na j± swobodnie nacinaæ w toku prac modelarskich, bez ryzyka jej trwa³ego uszkodzenia. Jej konstrukcja znacz±co zmniejsza têpienie siê ostrych narzêdzi. Po jednej (jasnoszarej) stronie mata zosta³a w znacznym stopniu zadrukowana siatk± z³o¿on± z kwadratów o boku 10 mm. Ponadto, w lewym dolnym rogu nadrukowano na niej k±tomierz o pe³nej gradacji (od 0 do 180 stopni), a w prawnym dolnym rogu – siatkê z³o¿on± z kwadratów o bokach 5 mm. Natomiast górna czê¶æ jasnoszarej czê¶ci maty zawiera  bardzo przydatne w toku prac modelarskich miary metryczne dla skal (podzia³ek): 1:12, 1:24, 1:32, 1:35, 1:48 oraz 1:72. Na jej krawêdziach zosta³y tak¿e umieszczone cztery miary (z podzia³k± milimetrow±): dwie o d³ugo¶ci 260 mm i dwie 410-milimetrowe. Natomiast na drugiej (czarnej) stronie producent umie¶ci³ siatkê z³o¿on± z kwadratów o bokach 10 mm oraz dwie miary (podzia³ki) o d³ugo¶ci: 280 mm oraz 430 mm. Prezentowana mata, niezale¿nie od wykorzystywanej strony, zabezpiecza powierzchniê blatu roboczego przed naciêciem ostrymi narzêdziami (takimi jak chocia¿by wszelkiego typu ostrza, no¿yki czy pi³ki rêczne), jak równie¿ zmniejsza ryzyko przewrócenia siê pojemników z chemi± modelarsk± (kleje, farby, itp.). Wydatnie poprawia to komfort oraz bezpieczeñstwo wszelkich prac modelarskich. Jest to bez w±tpienia wszechstronne narzêdzie, które mo¿e znale¼æ zastosowanie w warsztacie niemal ka¿dego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad Mata do ciêcia A3 albo Cutting Mat - A3 Size.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Hobby Cutting Mat A3 Size
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
jueves, 15.4.2021

más de 1 uds.
lunes, 19.4.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 22.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 22.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021
-
lunes, 26.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 27.4.2021
-
miércoles, 28.4.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 21.4.2021
-
jueves, 22.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021
-
lunes, 26.4.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 13.7.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74144
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.90 €15.08
o 9900 pts.

Fabricante: Humbrol
Código de producto: hum0018
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.41 o 10000 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ10011
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.03 o 7800 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA3-RC
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.99 o 12400 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR590
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.44 o 6800 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA3
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.86 o 11000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90021
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.86 o 14200 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-FCM-A3
Disponibilidad: ¡disponible!

€41.63 o 27100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74076
Disponibilidad: no disponible

€23.24 €22.05
o 14400 pts.