Kinetic

NEW! Kinetic 48078 IA 58 Pucará

IA 58 Pucará - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48078
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 15.4.2021
€56.14 -5% €53.19 o 36600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteKinetic
Código de artículoKIN48078
Peso0.52 kg
Ean:9588838161434
Escala1:48
Añadido al catálogo:1.4.2021
TagsFMA-IA-58-Pucara
FMA IA-58 Pucara to argentyñski, dwusilnikowy samolot szturmowy i przeciwpartyzancki w uk³adzie dolnop³ata o konstrukcji metalowej. Pocz¹tki IA 58 Pucara siêgaj¹ po³owy lat 60. Pierwszy lot prototypu AX-2 Delfin, napêdzanego dwoma silnikami turboœmig³owymi Garett TPE331-U-303, odby³ siê 20 sierpnia 1969 r. Nastêpne samoloty prototypowe wyposa¿ano w silniki produkcji francuskiej Turbo Meca Astazou XVIG. Pucara mo¿e operowaæ z lotnisk gruntowych przy jednoczeœnie bardzo ma³ej obs³udze naziemnej. Za³o¿enia te sprawdzi³y siê podczas wojny o wyspy z archipelagu Falklandów w 1982 r. Samolot mo¿e lataæ w nocy, lecz z powodu braku zaawansowanego systemu celowniczego mo¿liwoœci bojowe drastycznie spadaj¹. Pierwszy lot samolotu serii produkcyjnej (IA 58A) odby³ siê 8 listopada 1974 r. Dostawy dla Si³ Powietrznych Argentyny rozpoczêto rok póŸniej. IA 58A uzbrojony jest w dwa dzia³ka Hispano HS804 kalibru 20 mm z 270 pociskami na dzia³ko, cztery karabiny maszynowe FN Browning kalibru 7,62 mm z 900 pociskami na karabin. Dodatkowe uzbrojenie, w tym bomby klasyczne, zbiorniki napalmowe, zasobniki rakiet niekierowanych kalibru 70 mm, zasobniki z dzia³kami oraz dodatkowe zbiorniki paliwa. W modelu IA 58B zamontowano now¹ awionikê oraz dwa dzia³ka kalibru 30 mm (zamiast 20 mm). Pierwszy lot prototypu odby³ siê 15 maja 1979 r. Samolot nie wprowadzono do produkcji. IA 58C to wersja jednomiejscowa uzbrojona w 30 mm dzia³ko DEFA553, mog¹ca przenosiæ rakiety powietrze-powietrze Magic 2, powietrze-woda Martin Pescador. Zmodernizowana awionika obejmuje wyœwietlacz przezierny HUD, komputer balistyczny, system nawigacji VLF, system identyfikacji IFF. Niektóre IA 58A przebudowano do IA 58C. IA 58 eksportowano do Urugwaju i Kolumbii. Dane techniczne: d³ugoœæ: 14,25m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 14,4m, wysokoœæ: 5,36m, prêdkoœæ maksymalna: 520km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 18m/s, pu³ap praktyczny: 1000m, zasiêg maksymalny: 1360km.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: IA 58 Pucará
Añadido al catálogo: 1.4.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-48-0277
Disponibilidad: a pedido

€10.87 o 7100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS48-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.80 o 3100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu49009
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.94 o 3700 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-01
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 o 3000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4300
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.60 o 6900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48165
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.83 o 2500 pts.