FineMolds

FineMolds FM24 IJA Tank Destroyer Type 2 HO-I

IJA Tank Destroyer Type 2 HO-I - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: FineMolds
Código de producto: fin-FM24
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 26.2.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€41.36 o 26900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFineMolds
Código de artículofin-FM24
Peso0.29 kg
Ean:4536318350248
Escala1:35
Añadido al catálogo:4.11.2010
TagsJapan-Tank-Type-2-Ho-I

Typ 2 Ho-I by³ japoñskim dzia³em samobie¿nym lub niszczycielem czo³gów z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1941 lub 1942 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1942-1943. W sumie powsta³o ok. 30-40 egzemplarzy tego pojazdu. Typ 2 Ho-I by³ napêdzany silnikiem Mitsubishi typ 100 o mocy 240 KM. Uzbrojenie stanowi³a pojedyncza armata Typ 99 kal. 75 mm oraz 1 karabin maszynowy Typ 97 kal.7,7 mm.

Prace projektowe nad dzia³em samobie¿nym Typ 2 Ho-I rozpoczê³y siê ju¿ w 1937 roku po pierwszych do¶wiadczeniach wyniesionych z walk z wojskami chiñskimi. Wykaza³y one potrzebê wspierania w³asnych oddzia³ów piechoty mobiln± artyleri±, która mog³aby wspieraæ jej natarcie. Pomimo wykorzystanie zmodyfikowanego podwozia i kad³uba czo³gu Typ 1 Chi-He, prace projektowe siê przeci±ga³y w zwi±zku z problemami ze znalezieniem odpowiedniego uzbrojenia g³ównego oraz konstrukcj± wie¿y. Dopiero zastosowania dzia³a Typ 99 okaza³o siê trafn± decyzj±. Typ 2 Ho-I w ogólnej swej koncepcji konstrukcyjnej przypomina³ niemiecki czo³g Pz.Kpfw IV Ausf. D, ale mia³ pe³niæ na polu walki rolê jak± spe³nia³y pojazdy pokroju Stug III czy Brummbar. Produkcja seryjna pojazdu Typ 2 Ho-I okaza³a siê bardzo niska, co wynika³o z problemów ze zdobyciem surowców na ich produkcjê, jak równie¿ niskim priorytetem nadanym rozwojowi tego rodzaju broni. Wszystkie wytworzone egzemplarze tego pojazdu zosta³y zgrupowane na Wyspach Japoñskich i nigdy nie wziê³y udzia³u w walce. 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: IJA Tank Destroyer Type 2 HO-I
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

viernes, 26.2.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.3.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.3.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021
-
martes, 9.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.11.2010
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: FineMolds
Código de producto: fin-MG62
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.97 o 5800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A048
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A068
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.92 o 5200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A059
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A039
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A025
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A016
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A015
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: IBG
Código de producto: IBG72056
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.52 o 7500 pts.