Avis

Avis 72025 IP-1

IP-1 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Avis
Código de producto: AVS72025
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 25.8.2021
€17.68 o 12500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAvis
Código de artículoAVS72025
Peso0.10 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:17.6.2016
TagsGrigorovich-IP-1

Grigorowicz IP-1 by³ radzieckim samolotem my¶liwskim z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1935 roku, a maszyna wesz³a do linii rok pó¼niej. Samolot cechowa³ siê uk³adem dolnop³ata. Jego d³ugo¶æ siêga³a 7,23 m, przy rozpiêto¶ci skrzyde³ rzêdu 10,97 metrów. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Szwiecow M-25 o mocy 710 KM. Prêdko¶æ maksymalna dochodzi³a do 410 km/h. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z dwóch dzia³ek SzVAK kal. 20 mm oraz sze¶ciu karabinów maszynowych SzKAS kal. 7,62 mm. Grigorowicz IP-1 zosta³ opracowany przede wszystkim z my¶l± o wykorzystaniu w nim mo¿liwie jak najsilniejszego uzbrojenia pok³adowego i przeznaczonego do zwalczania przede wszystkim bombowców nieprzyjaciela. Samolot posiada³ co prawda otwarty kokpit pilota, ale jego konstrukcja by³a ca³kowicie metalowa. Jednak ju¿ w toku prób nowy samolot okaza³ siê problematyczny, a jedn± z jego g³ównych wad by³a stabilno¶æ w locie. Pomimo tego, Grigorowicz IP-1 zosta³ zamówiony przez radzieckie si³y powietrzne i wprowadzony do linii ju¿ w 1936 roku. W toku eksploatacji problemy z samolotem tylko siê nasili³y, a maszyna by³a deklasowana na niemal ka¿dej p³aszczy¼nie przez ju¿ produkowany my¶liwiec Polikarpow I-16. Najpewniej do 1940 roku wszystkie samoloty Grigorowicz IP-1 zosta³ wycofane ze s³u¿by.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: IP-1
Añadido al catálogo: 17.6.2016
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6187
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.04 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS602
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHE72-005
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.56 o 3200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72102
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-01
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.