Zebrano SEA032 IS #2 (Obyekt 234) Heavy Tank

IS #2 (Obyekt 234) Heavy Tank - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Zebrano
Código de producto: ZBRSEA032
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 27.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€41.17 o 29000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteZebrano
Código de artículoZBRSEA032
Escala1:72
Añadido al catálogo:31.3.2021
TagsIS-2

IS-2 to sowiecki czo³g ciê¿ki z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy tego pojazdu powsta³y w 1943 r., a wóz wszed³ do s³u¿by w tym samym roku. W toku produkcji powsta³o ok. 3400-3600 wozów tego typu. Masa bojowa czo³gu dochodzi³a do 46 ton. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik wysokoprê¿ny W-2-IS o mocy do 520 KM. Uzbrojenie podstawowe sk³ada³o siê z armaty D-25T kal. 122 mm oraz 3-4 karabinów maszynowych: 1 karabinu DSzK kal. 12,7 mm oraz 2-3 karabinów DT kal. 7,62 mm.

Wóz IS-2 zosta³ opracowany jako rozwiniêcie czo³gu IS-1, a podstawowa ró¿nica pomiêdzy obydwoma wie¿ami tkwi³a w zastosowaniu w IS-2 znacznie potê¿niejszego uzbrojenia, czyli armaty kal. 122 mm. Pozwala³a ona IS-2 na nawi±zanie w miarê równorzêdnej walki z niemieckimi wozami PzKpfw. V oraz VI, jak równie¿ na skutecznie wspieranie natarcia w³asnej piechoty. Jeszcze w toku II wojny ¶wiatowej powsta³a modernizacja wersji podstawowej IS-2, nosz±ca oznaczanie IS-2M, która cechowa³a siê zastosowaniem m.in.: pó³automatycznego zamka klinowego, poprawiaj±cego szybkostrzelno¶æ, jak równie¿ zmian± przednich p³yt pancerza na kad³ubie. Czo³gi IS-2 okaza³y siê w okresie 1943-1945 bardzo u¿ytecznymi czo³gami ciê¿kimi,  o wysokiej warto¶ci bojowej. Warto dodaæ, ¿e formowano je niemal wy³±cznie w samodzielne pu³ki czo³gów ciê¿kich Gwardii.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: IS #2 (Obyekt 234) Heavy Tank
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 27.7.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 4.8.2021
-
jueves, 5.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 31.3.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: RB-Model
Código de producto: RBM72B09
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.80 o 1300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMBE72007
Disponibilidad: a pedido

€7.63 o 5400 pts.

Fabricante: Eureka XXL
Código de producto: EU-ER-7213
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.83 o 1300 pts.

Fabricante: Eureka XXL
Código de producto: EU-ER-3542
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.07 o 2200 pts.

Fabricante: Eureka XXL
Código de producto: EU-ER-3510
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.07 o 2200 pts.

Fabricante: Eureka XXL
Código de producto: EU-ER-3541
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.07 o 2200 pts.

Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-TCR3507
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.26 o 3000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-72010
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.81 o 5500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-72106
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.01 o 5700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-72007
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.81 o 5500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-72042
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.36 o 5200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-P72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.92 o 9100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve5011
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.26 o 7200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: PST
Código de producto: PST72003
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.97 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita7502
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.57 o 8900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: PST
Código de producto: PST72002
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.97 o 6300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve3524
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.53 o 14500 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6201
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.04 o 2900 pts.

Escala: 1:56
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita15764
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.59 o 11700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru05590
Disponibilidad: ¡disponible!

€45.64 o 32200 pts.

-8%

Escala: 1:76
Fabricante: Fujimi
Código de producto: fjm762272
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.33 €13.16
o 10100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru05589
Disponibilidad: ¡disponible!

€46.13 o 32500 pts.

Escala: 1:56
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita56506
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.70 o 15300 pts.