Tamiya

Tamiya 61113 Ilyushin IL-2 Shturmovik

Ilyushin IL-2 Shturmovik - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam61113
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 3.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€67.69 -5% €64.03 o 42000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam61113
Peso0.41 kg
Ean:4950344611133
Escala1:48
Añadido al catálogo:12.7.2012
TagsIlyushin-IL-2
Iljuszyn I³-2 to sowiecki, jednosilnikowy samolot szturmowy o uk³adzie dolnop³ata i konstrukcji mieszanej o usterzeniu klasycznym, zaprojektowany przez Siergieja Iljuszyn z okresu II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce 2 paŸdziernika 1939 roku, a produkcja seryjna ruszy³a w 1940 roku i trwa³a do 1945 roku. W sumie powsta³o, a¿ 36183 egzemplarzy tego œwietnego samolotu. Jako jednostka napêdowa s³u¿y³ 12-cylindrowy silnik t³okowy Mikulin AM-38 o mocy do 1600KM. Koncepcja samolotu I³-2 opiera³a siê na chêci stworzenia potê¿nie uzbrojonego oraz silnie opancerzonego samolotu szturmowego przeznaczonego do niszczenia celów l¹dowych przeciwnika oraz jego pojazdów opancerzonych. Seryjnie produkowane samoloty mia³y pancerze od 4 do 6mm w okolicach silnika i kokpitu. I³-2 by³ zatem odporny na ogieñ broni ma³okalibrowej, jak równie¿ na pojedyncze trafienia dzia³kami 20mm. Po poprawieniu jakoœci wyszkolenia za³óg oraz zastosowaniu nowej taktyki, I³-2 sta³ siê samolotem potrafi¹cym siaæ spustoszenie wœród niemieckiej Panzewaffe. Nieprzypadkowo Niemcy nadali mu przydomek „lataj¹ca œmieræ”, a konstruktor „lataj¹cy czo³g”. W toku wojny powsta³o kilkanaœcie wersji I³-2, z których najwa¿niejsza to I³2m3. Jej za³oga sk³ada³a siê z dwóch osób-pilota i tylnego strzelca, jako silnik wykorzystano jednostkê Mikulin AM-38F (1700 KM) oraz wprowadzono samouszczelniaj¹cy siê zbiornik paliwa. Poprawiono te¿ w³aœciwoœci aerodynamiczne. W sumie powsta³o do 1944 roku 7377 maszyn tej wersji. I³-2 bra³ udzia³ we wszystkich wa¿niejszych bitwach na froncie wschodnim-od Moskwy (1941) przez Stalingrad i Kursk (1942/1943), a¿ po operacjê berliñsk¹ w 1945 roku. Dane techniczne (wersja I³-2 mod.1942): d³ugoœæ: 11,65m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 14,6m, prêdkoœæ maksymalna: 426km/h, zasiêg praktyczny: 740km, pu³ap praktyczny 6200m, uzbrojenie: sta³e-2 dzia³ka WJ kal.23mm, 2 karabiny maszynowe SzKAS kal.7,62mm, podwieszane-8 pocisków niekierowanych RS-82/RS-132, do 400 kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Ilyushin IL-2 Shturmovik
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 3 uds.
miércoles, 3.3.2021

más de 3 uds.
jueves, 4.3.2021

GLS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021

UPS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021

DHL

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021
-
viernes, 12.3.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 12.3.2021
-
lunes, 15.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 12.7.2012
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE1146
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE997
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu49995
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.16 o 10000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu48739
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.16 o 10000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE974
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48478
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.94 o 3200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-K48219
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.42 o 6100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM48044
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.03 o 2000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM48363
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.73 o 2400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM48140
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.03 o 2000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-K48216
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.42 o 6100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX360
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve4825
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.81 o 19400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7279
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.90 o 7100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK004
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.11 o 2000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Smer
Código de producto: sme0865
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.88 o 5800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK042
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.94 o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscC28
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.83 o 3100 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6125
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.37 o 2900 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: WAK
Código de producto: WAKEXTRA01-2005
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.60 o 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscC24
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.83 o 3100 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Answer
Código de producto: ANS-MKF1-2-2006
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.14 o 4000 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB83202
Disponibilidad: ¡disponible!

€50.23 o 32700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK041
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.94 o 2600 pts.