Star-Decals

Star-Decals 35-C1116 Indochine #2. Heavy armour. M36B2, M4 Composite, M4 105mm, M4A1, Panther.

Indochine #2. Heavy armour. M36B2, M4 Composite, M4 105mm, M4A1, Panther. - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1116
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 14.6.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€8.62 o 5600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteStar-Decals
Código de artículoSRD-35-C1116
Peso0.01 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:21.12.2020
TagsSherman Panther M36-Jackson M32

M4 Sherman by³ amerykañskim ciê¿kim ¶rednim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1941 roku, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1942-1945. W sumie powsta³o ok. 49000 egzemplarzy tego czo³gu wszystkich wersji, co czyni go jednym z najliczniej wyprodukowanych czo³gów II wojny ¶wiatowej oraz najwa¿niejszym czo³giem na wyposa¿eniu armii alianckich toku tego konfliktu. M4 Sherman by³ napêdzany w wersji M4A1 pojedynczym silnikiem Continental R 975 C4 o mocy 400 KM. Uzbrojenie pojazdu stanowi³a – zale¿nie od wersji - pojedyncza armata M3 kal. 75 mm lub armata M1 kal. 76 mm lub haubica M4 kal. 105 mm oraz 2 dwa karabiny maszynowe Browning1919A kal.7,62 mm.

M4 Sherman zosta³ opracowany jako nastêpca czo³gów M2 i M3, chocia¿ wykorzystywa³ wiele podzespo³ów tego ostatniego. Przede wszystkim wykorzystywa³ nieznacznie tylko zmienione podwozie wozu M3 Lee. Projektuj±c czo³g M4 Sherman po³o¿no w nim nacisk przed wszystkim na pe³nienie roli wozu wsparcia piechoty, a nie zwalczania czo³gów przeciwnika – tak± rolê mia³y spe³niaæ amerykañskie niszczyciele czo³gów. Zak³adano jedynie ewentualnie starcia z wozami Pz.Kpfw III oraz Pz.Kpfw IV. Spor± rolê przy³o¿ono te¿ do masowej produkcji nowego czo³gu i mo¿liwie niskich kosztów jego produkcji. W efekcie powsta³ czo³g o niez³ym uzbrojeniu jak na rok 1942 i pocz±tek 1943 r., przeciêtnym opancerzeniu, posiadaj±cy jednak przedni± p³yt± pancerza pochylon±, ale te¿ o s³abych w³a¶ciwo¶ciach manewrowych i – zw³aszcza w pierwszych wersjach – bardzo podatny na po¿ar w wyniku trafienia w przedzia³ silnikowy. Jednocze¶nie jednak – powsta³ czo³g mo¿liwy do naprawdê wielkoskalowej produkcji i posiadaj±cy znaczny potencja³ modernizacyjny. W toku produkcji seryjnej powsta³o bardzo wiele wersji rozwojowych M4 Sherman. Chronologicznie pierwsz± by³± wersja M4A1, która posiada³a ju¿ odlewany pancerz. Kolejna – M4A2 – posiada³a pancerz spawany oraz nowy silnik General Motors 6460 o mocy 375-410 KM, ale znacznie mniej podatny na po¿ar. Pojawi³a siê równie¿ wersja M4A3 uzbrojona w haubicê 105 mm oraz napêdzana silnikiem Ford GAA o mocy 450 KM. W oparciu o wersjê M4A3 powsta³y dwie podwersje: M4A3E2 Jumbo ze wzmocnionym pancerzem oraz M4A3E8 o zawierzeniu HVSS i armacie kal. 76 mm. Ciekaw± wersj± rozwojow± by³ tez pojazd T34 Calliope z zamontowanymi pociskami niekierowanymi na wie¿y. M4 Sherman by³ te¿ w ogromnych ilo¶ciach dostarczany armii brytyjskiej i Armii Czerwonej. Ta pierwsza opracowa³a na jego podstawie wersjê Firefly, ze ¶wietn± 17-funtow± armat± przeciwpancern±. W  toku II wojny ¶wiatowej czo³gi M4 Sherman walczy³y w Afryce Pó³nocnej (1942-1943), we W³oszech (1943-1945), w toku walk w Normandii, we Francji i Niemczech Zachodnich (1944-1945), ale te¿ na Pacyfiku czy w szeregach Armii Czerwonej na froncie wschodnim. Po II wojnie ¶wiatowej M4 Sherman wszed³ na u¿ycie bardzo wielu krajów m.in.: w Argentynie, Belgii, Indii, Izraelu, Japonii, Pakistanu czy Turcji. Wzi±³ tak¿e udzia³ w wielu konfliktach po 1945 roku, m.in.: wojnie indyjsko-pakistañskiej z 1965 roku czy wojnie sze¶ciodniowej z 1967 roku.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Indochine #2. Heavy armour. M36B2, M4 Composite, M4 105mm, M4A1, Panther.
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 14.6.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 21.6.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 21.6.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 22.6.2021
-
miércoles, 23.6.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 18.6.2021
-
lunes, 21.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 21.12.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1230
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1231
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1102
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1048
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1278
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.62 o 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1103
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1254
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1310
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1308
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-861
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-983
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.62 o 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-934
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 o 7200 pts.

Artículos similares
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35346
Disponibilidad: ¡disponible!

€55.28 €52.46
o 34300 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35250
Disponibilidad: ¡disponible!

€38.36 €36.38
o 23800 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35190
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.30 €29.61
o 19400 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35359
Disponibilidad: ¡disponible!

€56.41 €53.31
o 35000 pts.

-6%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35251
Disponibilidad: ¡disponible!

€39.48 €37.23
o 24500 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam30056
Disponibilidad: ¡disponible!

€85.75 €81.23
o 53200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6568
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.84 o 22000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6529
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.80 o 24000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rye Field Model
Código de producto: RFM-RM-5042
Disponibilidad: ¡disponible!

€87.30 o 56900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Meng Model
Código de producto: MNG-TS043
Disponibilidad: ¡disponible!

€64.47 o 42000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6583
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.23 o 21000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx01365
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.26 o 23600 pts.