AK-Interactive

AK-Interactive 4182 Lead weathering set

Lead weathering set - Image 1
Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-4182
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 12.5.2020
€10.82 o 7100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAK-Interactive
Código de artículoAKI-4182
Peso0.04 kg
Ean:8436564927606
Añadido al catálogo:6.3.2019

Zestaw czterech, ergonomicznych w u¿yciu o³ówków przeznaczonych do waloryzacji modeli plastikowych - zw³aszcza pojazdów pancernych. Pierwszy z nich pozwala osi±gn±æ efekt wypolerowanego metalu powstaj±cy poprzez ca³kowite przetarcie kamufla¿u albo pozwala podkre¶liæ detale krótkiej broni palnej np. na lufie karabinu. Drugi umo¿liwia nanoszenie napisów na modele, imituj±cych fabryczne oznaczenia pojazdów wykonywane kred±. Trzeci z kolei pozwala na nanoszenie ¶ladów rdzy, a czwarty - na wykonywanie ¶ladów eksploatacyjnych zwi±zanych z odpryskami farb i lakierów na wozach bojowych. Ka¿dy z prezentowanych o³ówków mo¿na ostrzyæ, co z kolei pozwala na uzyskanie po¿±danej ich grubo¶ci. Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na materia³ z którego zosta³y wykonane, producent rekomenduje ich stosowanie z wyczuciem i przy minimalnym u¿yciu si³y. W sk³ad zestawu wchodz±: 

– AK4177, Graphite Lead Detailing Pencil
– AK4178, White Chalk Lead
– AK4181, Sepia lead
– AK4183, Chipping lead

The 4 most important colors for make weathering using this leads and its properties over models. Very easy to use and control to get very good finishes.

– AK4177, Graphite Lead Detailing Pencil
– AK4178, White Chalk Lead
– AK4181, Sepia lead
– AK4183, Chipping lead

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Lead weathering set
Añadido al catálogo: 6.3.2019
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?