Dark Alliance 72009 Light Warg Orcs Set 1

Light Warg Orcs Set 1 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72009
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 8.12.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.14 o 10000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteDark Alliance
Código de artículoALL72009
Peso0.05 kg
Ean:4820122940093
Escala1:72
Añadido al catálogo:24.9.2019
TagsOrcs

Orkowie (ang. Orcs) to fikcyjna rasa humanoidalnych stworzeñ, która jest po¶wiadczona w folklorze anglo-saskim jeszcze z okresu wczesnego ¶redniowiecza, by wspomnieæ chocia¿by jedno najwiêkszych dzie³ literatury anglosaskiej wieków ¶rednich, czyli „Beowoulfa”. Orkowie pojawi± siê równie¿ na kartach serii „W³adca Pier¶cieni” J. R. R. Tolkiena, gdzie zostali sportretowani jako postacie agresywne, chytre, wizualnie odpychaj±ce, ale te¿ krzepkie i dysponuj±ce znaczn± si³± fizyczn±. Gdyby siliæ siê na uogólnienie, mo¿na stwierdziæ, i¿ Orkowie maj± kszta³t zbli¿ony do ludzkiego – tak¿e posiadaj± dwie rêce i dwie nogi – ale maj± znacznie d³u¿sze rêce, a ich skóra ma czêsto zielony kolor, ale zdarza siê, ¿e ich skóra jest szara, czarna lub br±zowa. Bardzo czêsto maj± równie¿ potê¿ne k³y. Orkowie to padlino¿ercy, którzy jednak nie gardz± ¶wie¿ym miêsem zwierz±t lub ludzi. Bardzo czêsto s± przedstawiani, jako rasa ograniczona intelektualnie, o wysoce prymitywnej kulturze, która w ró¿nych utworach lub filmach fantasy jest kierowana przez postacie albo rasy bardziej zaawansowane w rozwoju. Jednocze¶nie, Orkowie potrafi± byæ dobrymi wojownikami, którzy pod odpowiedni± komend± bêd± walczyæ dzielnie i twardo.

Warg (liczba mnoga: Wargowie, ang. warg albo rzadziej varg) to istota fantastyczna wywodz±ca siê de facto z mitologii skandynawskiej. W tej¿e mitologii takim mianem czêsto obdarzano wielkiego wilka Fenrira, ale te¿ inne bestie podobne do wilków: Hatiego i Skölla. Warg to bestia podobna do wilka, ale znacznie od niego wiêksza, czêsto przekraczaj±ca 1,5 metra wzrostu, znacznie bardziej drapie¿na i obdarzona spor± inteligencj±. Rzecz jasna te mitologiczne stworzenia by³y szeroko eksploatowane we wspó³czesnej literaturze fantasy. W dzie³ach J. R. R. Tolkiena Wargowie s± najczê¶ciej bliskimi sojusznikami orków i pe³ni± wraz z nimi rolê swoistej „kawalerii”, dystansuj±c zwyk³e konie si³±, wytrzyma³o¶ci± oraz zajad³o¶ci± w walce. Natomiast w dzie³ach G. R. R. Martina, czyli w ksi±¿kowym cyklu „Pie¶ni lodu i ognia” na kanwie którego powsta³ serial „Gra o Tron” mianem wargów okre¶la siê ludzi, którzy s± w stanie moc± umys³u kontrolowaæ wilki.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Light Warg Orcs Set 1
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 8.12.2021

más de 1 uds.
viernes, 10.12.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 16.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 16.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 15.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 24.9.2019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72010
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72015
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72034
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.20 o 9400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72001
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72003
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72022
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72017
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72019
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72018
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.