Meng Model

Meng Model LS011 Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force

Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Meng Model
Código de producto: MNG-LS011
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 15.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€60.17 o 39200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMeng Model
Código de artículoMNG-LS011
Peso0.60 kg
Ean:4897038552467
Escala1:48
Añadido al catálogo:30.7.2020
TagsLockheed-Martin-F-35-Lightning-II
Lockheed Martin F-35 Lightning II (ang. b³yskawica) to jednomiejscowy, jednosilnikowy myœliwiec wielozadaniowy zbudowany przez Lockheed Martin jako maszyna V generacji, która ma spe³niaæ potrzeby USAAF, US Navy, US Army oraz US Marine Corps. Pierwotnie maszyna nosi³a oznaczenie X-35 JSF, ale w 2006 roku zmieniono je na F-35 Lightning II. Pomimo faktu, ¿e g³ównym odbiorc¹ bêdzie rz¹d USA to jednak projekt jest wspó³finansowany tak¿e przez inne pañstwa, zw³aszcza Wielk¹ Brytaniê, W³ochy oraz Holandiê. G³ówni wykonawcy to koncerny: Lockheed Martin, Northrop Grumman oraz BAE Systems. Nadrzêdnym celem jaki przyœwieca idei JSF jest stworzenie maszyny uniwersalnej, produkowanej dla wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, co pozwoli na daleko id¹c¹ standaryzacjê czêœci zamiennych oraz znaczne obni¿enie kosztów. Finalnie maj¹ powstaæ trzy wersje F-35 (A, B oraz C), które w ponad trzech czwartych bêd¹ posiadaæ identyczne elementy. G³ówne zadanie F-35 wszystkich wersji to atak na cele l¹dowe, pe³nienie zadañ samolotu pola walki, walka powietrzna oraz walka elektroniczna. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ F-35 jest tworzony z myœl¹ o konfliktach o ma³ym natê¿eniu, w przeciwieñstwie do swego wiêkszego „krewniaka” F-22. Co nie zmienia faktu, i¿ dziêki zastosowanej jednostce napêdowej (silniki Pratt-Whitney F135), awionice oraz w³asnoœciom Stealth jest to jeden z najnowoczeœniejszych samolotów wielozadaniowych œwiata. Pierwszy seryjny F-35 powsta³ w lutym 2006 roku. Do chwili obecnej (2013) powsta³y 63 samoloty tego typu. Dane techniczne (wersja F-35A): Prêdkoœæ maksymalna: 1930 km/h, pu³ap maksymalny 18288 m, zasiêg maksymalny: 2220 km, uzbrojenie: sta³e-jedno czterolufowe dzia³ko General Dynamics GAU-22/A kal.25mm, podwieszane-do 8100 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
jueves, 15.4.2021

más de 1 uds.
viernes, 16.4.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 22.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 22.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021
-
lunes, 26.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021
-
martes, 27.4.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.7.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE865
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.94 o 3700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX567
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.03 o 5000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE864
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.37 o 6400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduBIG49186
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.32 o 15700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu49864
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.16 o 10000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Armory Models Group
Código de producto: ARY-AW48302
Disponibilidad: a pedido

€9.23 o 6000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Dream Model
Código de producto: DMO-DM2033
Disponibilidad: ¡disponible!

€37.60 o 24500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF4049
Disponibilidad: a pedido

€8.43 o 5500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Dream Model
Código de producto: DMO-DM2031
Disponibilidad: ¡disponible!

€37.60 o 24500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-48-0119
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.87 o 7100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMAL4064
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 6500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Armory Models Group
Código de producto: ARY-AW48305
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.78 o 5700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Meng Model
Código de producto: MNG-LS007
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.21 o 37300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has02353
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.38 o 22400 pts.

Escala: n/a
Fabricante: Lion Roar
Código de producto: LRO-GQ001
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.96 o 3200 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03868
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.39 €26
o 17800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12561
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.50 o 21200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasE42
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.81 o 19400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1409
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.54 o 16600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12569
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.89 o 20100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1425
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.11 o 22200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kittyhawk
Código de producto: KIT80132
Disponibilidad: ¡disponible!

€67.42 o 43900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasE46
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.96 o 20800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Fujimi
Código de producto: fjm722962
Disponibilidad: ¡disponible!

€48.35 o 31500 pts.