Italeri

Italeri 7011 M-113 A1

M-113 A1 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita7011
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 11.2.2009
€5.88 o 4100 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: SPAIN
Para cambiar el país haga clic aquí

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteItaleri
Código de artículoita7011
Peso0.20 kg
Escala1:72
Tamaño6,7 cm
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsM113
M113 to amerykañski transporter opancerzony. Pierwsze projekty powsta³y w 1956 roku, a produkcja seryjna w firmie FMC ruszy³a w 1960 roku. Trwa³a do 1987 i doprowadzi³a do wytworzenia 73000 egzemplarzy tego pojazdu na potrzeby w³asne armii USA jak równie¿ na eksport. M113 trafi³ na uzbrojenie a¿ 45 krajów min. Izraela, Hiszpanii, W³och Grecji czy Niemiec. M113 jest najpopularniejszym transportem na œwiecie i stanowi podstawê dla najwiêkszej na œwiecie rodziny pojazdów opancerzonych. Kad³ub M113 jest skonstruowany ze stali i aluminium, z pancerzem spawanym. Obni¿a to masê, ale chroni za³ogê tylko przed amunicj¹ ma³okalibrow¹. Armia izraelska, aby poprawiæ ten mankament stosuje pancerz Rafael TOGA. Stanowisko kierowcy jest umieszczone z przodu po lewej, a silnik z przodu po prawej stronie pojazdu. ¯o³nierze desantu (do 7 ludzi) siedz¹ na ³awach wzd³u¿ kad³uba i ruszaj¹ do walki poprzez rampê umieszczon¹ z ty³u transportera, która jest opuszczana hydraulicznie. Podstawowy M113 jest w stanie pokonywaæ przeszkody wodne, gdzie napêd stanowi¹ g¹sienice. M113 bra³ udzia³ w bardzo du¿ej iloœci konfliktów min. w wojnie wietnamskiej, wojnie Jom Kippur, w operacji Pustynna Burza oraz w wojnie w Iraku w 2003 roku. W armii amerykañskiej jest systematycznie zastêpowany przez wóz M2 Bradley. Spoœród ogromnej rodziny bazuj¹cej na podwoziu M113 mo¿na wymieniæ amerykañski M901, który jest uzbrojony w wyrzutniê TOW czy te¿ izraelski M113 Fitter z zamontowanym specjalnym dŸwigiem, bêd¹cy podstawowym pojazdem izraelskich s³u¿b naprawczo-remontowych w batalionach pancernych. Fitter jest tak¿e wykorzystywany przez Australiê i Belgiê. Dane techniczne (wersja M113A3): d³ugoœæ: 4,86m, szerokoœæ: 2,69m, wysokoœæ: 2,54m, masa 12,1t, moc silnika: 266KM, prêdkoœæ (na drodze): 66km/h, uzbrojenie: 1 karabin maszynowy kal.12,7mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: M-113 A1
Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72032
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.01 o 20300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72044
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.01 o 20300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72045
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.01 o 20300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72035
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.52 o 22000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72031
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.01 o 20300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72073
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.86 o 14600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72015
Disponibilidad: a pedido

€15.86 o 11100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72072
Disponibilidad: a pedido

€18.28 o 12800 pts.

Fabricante: Eureka XXL
Código de producto: EU-ER-3525
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.72 o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-2018
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.91 o 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-2017
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.91 o 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-72-A1059
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.63 o 6000 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: RED TANK MINIATURE
Código de producto: RDT-72082
Disponibilidad: ¡disponible!

€28.76 o 20100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RED TANK MINIATURE
Código de producto: RDT-72081
Disponibilidad: ¡disponible!

€28.76 o 20100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RED TANK MINIATURE
Código de producto: RDT-72048
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.51 o 15700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RED TANK MINIATURE
Código de producto: RDT-72083
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€28.76 o 20100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RED TANK MINIATURE
Código de producto: RDT-72080
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€28.76 o 20100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RED TANK MINIATURE
Código de producto: RDT-72047
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€22.51 o 15700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Miniature
Código de producto: MOM-R196
Disponibilidad: a pedido

€31.27 o 21900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Miniature
Código de producto: MOM-R197
Disponibilidad: a pedido

€31.27 o 21900 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35135
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.06 €21.90
o 15400 pts.

-12%

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35311
Disponibilidad: ¡disponible!

€56.53 €49.53
o 39500 pts.

-12%

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35323
Disponibilidad: ¡disponible!

€107.06 €94.05
o 74900 pts.

-12%

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35113
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.53 €50.53
o 40200 pts.