Mr.Hobby

Mr.Hobby MS-234 MARK SETTER NEO

MARK SETTER NEO - Image 1
Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-MS-234
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 1.6.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.50 o 6200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMr.Hobby
Código de artículoGUN-MS-234
Peso0.11 kg
Ean:4973028034431
Capacidad40ml
Añadido al catálogo:28.2.2014
TagsDecal-fix

 

Efekt dzia³ania:Preparat specjalnie stworzony do zmiêkczania grubych kalek modelarskich. Efektem jego dzia³ania jest lepsze przyleganie kalki na nierównych powierzchniach. (linie podzia³u blach, nity, otwory serwisowe, itd.) Dziêki jego zastosowaniu wzór z kalki wygl±da jak namalowany, dodaj±c realizmu modelowi.

Sposób u¿ycia:
Za pomoc± pêdzelka zamocowanego w nakrêtce umie¶æ kroplê preparatu na modelu, a nastêpnie po³ó¿ na ni± kalkê. Po chwili, delikatnie doci¶nij j± za pomoc± szmatki lub pa³eczki do uszu, usuwaj±c nadmiar p³ynu. Kalka przywrze idealnie nawet w zag³êbieniach i do nierównej powierzchni. Je¿eli miêdzy kalkê a model dostanie siê powietrze, poczekaj a¿ wyschnie a nastêpnie ig³± wykonaj ma³y otwór, przez który wprowad¼ niewielk± ilo¶æ preparatu zmiêkczaj±cego.

Wskazówka:
Aby osi±gn±æ najlepszy efekt kalkê nale¿y k³a¶æ na pomalowan± bezbarwnym, b³yszcz±cym lakierem powierzchniê.
Nawet dobrze po³o¿ona kalka ma swoj± minimaln± grubo¶æ, która delikatnie wyró¿nia siê na modelu. Je¿eli ten efekt bêdzie Ci przeszkadza³, pomaluj ca³y model lakierem bezbarwnym wyrównuj±c ca³± powierzchniê.

UWAGA!:
Przed zastosowaniem, zalecamy wykonanie próby na niepotrzebnym fragmencie kalki ze sk³adanego modelu. Kalki ró¿ni± siê parametrami i test wykluczy ich ewentualne zniszczenie lub wyka¿e ma³± skuteczno¶æ. Je¿eli preparat oka¿e siê zbyt s³aby zalecamy próbê z Mr.Mark Softer'em.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: MARK SETTER NEO
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 7 uds.
lunes, 1.6.2020

8 - 24 uds.
martes, 2.6.2020

más de 24 uds.
miércoles, 3.6.2020

GLS

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.6.2020

8 - 24 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.6.2020

más de 24 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.6.2020

UPS

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.6.2020

8 - 24 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.6.2020

más de 24 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.6.2020

DHL

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.6.2020
-
miércoles, 10.6.2020

8 - 24 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.6.2020
-
jueves, 11.6.2020

más de 24 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.6.2020
-
viernes, 12.6.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 28.2.2014
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru09918
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.94 o 3200 pts.

Artículos similares

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-MS-233
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.40 o 6100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87176
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.21 €4.93
o 3200 pts.

Fabricante: Wamod
Código de producto: WAMOD24
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.84 o 1900 pts.

Fabricante: Model Master
Código de producto: mms1737
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.62 o 2400 pts.

Fabricante: Wamod
Código de producto: WAMOD25
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.84 o 1900 pts.

Fabricante: Humbrol
Código de producto: humdecalfix
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.04 o 3900 pts.