MisterCraft

MisterCraft D22 MIG-29 M 23 RD AFB

MIG-29 M 23 RD AFB - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD22
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 18.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€6.23 o 4100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMisterCraft
Código de artículomscD22
Peso0.20 kg
Ean:5903852040222
Escala1:72
Añadido al catálogo:17.11.2016
TagsMiG-29
Mikojan-Guriewicz MiG-29 (NATO: Fulcrum) to sowiecki, dwusilnikowy, ciê¿ki myœliwiec frontowy IV generacji ze skrzyd³ami trapezowymi, pasmowymi. Ju¿ sama iloœæ ponad 1000 MiG-ów 29 wyprodukowanych pomiêdzy 1977 a 1992 rokiem œwiadczy o potencjalnych mo¿liwoœciach tego samolotu. W istocie trzeba go zaliczyæ do grona 3 lub 4 najwa¿niejszych aktualnie pozostaj¹cych w czynnej s³u¿bie myœliwców œwiata IV generacji. MiG-29 zosta³ zaprojektowany w latach 70-tych jako konstrukcja mog¹ca siê równaæ a nawet przewy¿szaæ mo¿liwoœciami bojowymi myœliwce z wrogiego wówczas obozu zachodniego. I rzeczywiœcie trzeba przyznaæ, ¿e nie ustêpuje w niczym np. F-16, a wieloma elementami np. potê¿nym, dwusilnikowym napêdem przewy¿sza amerykañskiego konkurenta. Jako, ¿e MiG-29 zosta³ skonstruowany z myœl¹ o jak najszybszej obs³udze nawet w warunkach polowych i przez mechaników o minimalnym doœwiadczeniu to wszelkie naprawy rzeczywiœcie mog¹ byæ przeprowadzone w b³yskawicznym tempie. Trudno to sobie wyobraziæ ale 5 mechaników jest w stanie wymieniæ i przetestowaæ silnik w mniej ni¿ godzinê! Na tym nie koñcz¹ siê niezwyk³e mo¿liwoœci Fulcrum’a. W razie problemów z napêdem nawet w pe³ni za³adowany mo¿e on wystartowaæ u¿ywaj¹c jednego silnika, by nastêpnie ju¿ w powietrzu odpaliæ drugi. Sta³e uzbrojenie MIG-a 29 stanowi znane z precyzyjnoœci dzia³ko 30mm GSh-301. Na wêz³ach zewnêtrznych przenoszone zaœ byæ mog¹ rakiety powietrze-powietrze AA-10, AA-11 lub AA-8, a do zwalczania celów naziemnych UB-32-57 czy niekierowane ale wiêksze S-8K.MiG-29 znajduje siê na wyposa¿eniu si³ powietrznych nie tylko pañstw by³ego bloku wschodniego ale tak¿e wielu innych u¿ytkowników, którzy docenili jego ogromne mo¿liwoœci. Powsta³o kilka wersji tego udanego myœliwca. Najwa¿niejsze z nich to min. pierwsza produkowana seryjnie, czyli MiG-29 (Fulcrum-A) z radarem S-29 Topaz oraz systemem optoelektronicznym OEPrNk-29. Inna wersja rozwojowa to MiG-29M (Fulcrum-E) z radarem S-29M ¯uk o wiêkszym zasiêgu oraz lepszym systemem naprowadzania i celowania. Zastosowano tak¿e mocniejsze silniki RD-33K, zamiast RD-33. Zastosowano równie¿ system fly-by-wire. Dane techniczne: d³ugoœæ: 17,37m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 11,4m, wysokoœæ: 4,73m, prêdkoœæ maksymalna: 2400km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 330m/s, zasiêg maksymalny: 2100km, pu³ap maksymalny 18000m, uzbrojenie: sta³e-1 dzia³ko GSh-301 kal.30mm, podwieszane (wersja M)-do 5000 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: MIG-29 M 23 RD AFB
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 18.5.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021
-
jueves, 27.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 17.11.2016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-AM-72-042
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.89 o 2500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVS72008
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.95 o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D72007
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.09 o 4000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72128
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.83 o 2500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVU72041
Disponibilidad: a pedido

€7.84 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dream Model
Código de producto: DMO-DM0303
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.24 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quinta Studio
Código de producto: QNT-QD72003
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.69 o 3700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D72055
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.28 o 3400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72159
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.65 o 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quinta Studio
Código de producto: QNT-QC72002
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.69 o 3700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73593
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.16 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX494
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7309
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.63 o 15400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1377
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.08 o 11100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7278
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.63 o 15400 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru03225
Disponibilidad: ¡disponible!

€111.48 o 72600 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru03226
Disponibilidad: ¡disponible!

€99.66 o 64900 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru02238
Disponibilidad: ¡disponible!

€111.75 o 72800 pts.

Escala: 1:50
Fabricante: WAK
Código de producto: WAK09-10-2012
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.86 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD20
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.23 o 4100 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: WAK
Código de producto: WAK10-2020
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.88 o 5800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD97s
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.09 o 6600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD97
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.23 o 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD23
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.23 o 4100 pts.