Skif

Skif 219 MT-LB 6M1B3

MT-LB 6M1B3 - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Skif
Código de producto: skf219
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 19.9.2020
€19.93 o 13000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteSkif
Código de artículoskf219
Peso0.39 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:29.9.2008
TagsMT-LB

G±sienicowy transporter opancerzony MT-LB zosta³ opracowany w po³owie lat 60 XX wieku, a wszed³ do s³u¿by w Armii Radzieckiej na prze³omie lat 60. i 70. tego samego stulecia. Pojazd by³ napêdzany pojedynczym silnikiem wysokoprê¿nym o mocy 240 KM oraz zabiera³ do 11 ¿o³nierzy desantu. Za³ogê stanowi³y dwie osoby: dowódca oraz mechanik-kierowca. G³ówne uzbrojenie wersji podstawowej stanowi³ pojedynczy karabin maszynowy PKT kaliber 7,62 mm umieszczony w wie¿y z przodu pojazdu. Transporter MT-LB powsta³ pocz±tkowo jako ci±gnik artyleryjski dla armat ppanc. T-12 kal.100 mm, jednak stosunkowo szybko zaczêto go wykorzystywaæ w roli transportera opancerzonego. W wyniku du¿ej podatno¶ci konstrukcji MT-LB na modyfikacje na jego bazie w ZSRR oraz w pañstwach Uk³adu Warszawskiego stworzono kilkadziesi±t ró¿nego typu pojazdów specjalistycznych. W¶ród nich mo¿na wymieniæ zestaw 9K35-Strie³a 10 (samobie¿ny zestaw przeciwlotniczy), samobie¿n± haubicê 2S1 Go¼dzik, samobie¿ny radar artyleryjski TTLB czy MT-LB (Pzj) s³u¿±cy w armii NRD jako jednostka przeznaczona dla oddzia³ów przeciwpancernych. MT-LB by³ bardzo szeroko eksportowany do wielu pañstw Uk³adu Warszawskiego oraz pañstw arabskich i afrykañskich. Wzi±³ te¿ udzia³ w wielu konfliktach, m.in.: wojnie w Afganistanie (1979-1989), wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku czy II wojnie czeczeñskiej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: MT-LB 6M1B3
Añadido al catálogo: 29.9.2008
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-985
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.62 o 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1052
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.62 o 5600 pts.

Fabricante: Eureka XXL
Código de producto: EU-ER-3555
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.32 o 2200 pts.

Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-TCR3515
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.61 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A016
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A015
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A025
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A039
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:25
Fabricante: Orlik
Código de producto: orl137
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.57 o 13400 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: Angraf
Código de producto: ANG-2-2016
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.55 o 9500 pts.