Olfa

Olfa HALFCMA3 Mata CM-A3/HALF

Mata CM-A3/HALF - Image 1
Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-HALFCMA3
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 6.4.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.53 o 9500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteOlfa
Código de artículoOLF-HALFCMA3
Peso0.20 kg
Ean:4901165202390
Añadido al catálogo:5.8.2011
TagsCutting-mat

Mata CM-A3 half o grubo¶ci 2 mm to uzupe³nienie serii mat CM. Nietypowy wymiar maty / po³owa formatu A3 / ma na celu umo¿liwienie d³u¿szych ciêæ bez potrzeby zajmowania sto³u mat± CM-A3. Mata jest dwukolorowa - jasnoszary kolor jednej strony u³atwia wycinanie ciemnych obiektów za¶ ciemnoszary kolor drugiej strony zwiêksza widoczno¶æ jasnych elementów. Po obydwu stronach maty naniesiona jest podzia³ka centymetrowa.

Wymiary: 450x170mm        Grubo¶æ: 2,0mm

Maty serii CM (Craft Mats ) przeznaczone s± do ciêcia no¿ami kr±¿kowymi, skalpelami jak i no¿ami segmentowymi. Nie s± jednak zalecane do ciêcia z du¿± si³± no¿ami z ostrzami segmentowymi model: HB i LB.

Maty skutecznie chroni± ostrze przed zbyt szybkim stêpie- niem a  blat sto³u przed uszkodzeniem.

 • Maty maj± trójwarstwow± konstrukcjê. Twarda warstwa  ¶rodkowa uniemo¿liwia przeciêcie maty, warstwy zewnêtrzne s± miêkkie dziêki czemu ostrze no¿a zag³êbia siê w nich podczas ciêcia, skuteczne przecinaj±c materia³ ;
 • Powierzchnia mat jest lekko szorstka, co zapobiega po¶lizgowi materia³u, a trwale nadrukowana podzia³ka u³atwia ciêcie.

Maty OLFA produkowane s± unikaln± technologi± wy³±cznie w Japonii ze specjalnie dobranych tworzyw o wysokiej czysto¶ci. Dziêki temu wyró¿niaj± siê one szczególnie du¿± trwa³o¶ci± i gwarantuj± maksymaln± ¿ywotno¶æ ostrzy.

UWAGI

 • Maty OLFA nale¿y przechowywaæ le¿±ce p³asko;
 • Maty OLFA nale¿y chroniæ przed ciep³em;
 • Mat OLFA nie nale¿y pozostawiaæ w miejscach nas³onecznionych;
 • nale¿y unikaæ rozlewania na matê p³ynów, farb, klejów, gdy¿ pod wp³ywem zawartych w nich substancji, mo¿e ulec ona zniszczeniu. 

Odkszta³cone pod wp³ywem ciep³a maty nie odzyskuj± pierwotnego kszta³tu.

Mat  nie wolno u¿ywaæ do ciêcia no¿em MC-45.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Mata CM-A3/HALF
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 6.4.2020

más de 1 uds.
martes, 14.4.2020

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.4.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 21.4.2020

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.4.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 21.4.2020

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.4.2020
-
miércoles, 15.4.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 22.4.2020
-
jueves, 23.4.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 5.8.2011
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-FCM-A3
Disponibilidad: ¡disponible!

€40.83 o 26600 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-NCML
Disponibilidad: ¡disponible!

€99.93 o 65100 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA3
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.46 o 10700 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-NCMM
Disponibilidad: ¡disponible!

€55.60 o 36200 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-RM30X30
Disponibilidad: ¡disponible!

€37.87 o 24700 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-RM17S
Disponibilidad: lo traemos en unos 5-10 días laborables

€72.80 o 47400 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74076
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.35 €20.27
o 13200 pts.

-12%

Fabricante: Meng Model
Código de producto: MNG-M-TS021
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.19 €10.71
o 7900 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ10011
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.82 o 7100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90021
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.38 o 13300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR581
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.28 o 6700 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc60004
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.31 o 21700 pts.