Olfa

Olfa CMA4-RC Mata do ciêcia CM-A4-RC

Mata do ciêcia CM-A4-RC - Image 1
Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA4-RC
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 19.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€12.54 o 8200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteOlfa
Código de artículoOLF-CMA4-RC
Peso0.28 kg
Ean:091511230154
Añadido al catálogo:27.7.2020
TagsCutting-Mat-A4

Uniwersalna mata podk³adowa do ciêcia 320x225mm

Maty serii CM o grubo¶ci 2 mm przeznaczone s± do ciêcia na nich z
umiarkowan± si³± no¿ami segmentowymi, skalpelami i cyrklami
tn±cymi. Wysoka jako¶æ i przystêpna cena czyni± z mat serii CM
atrakcyjne uzupe³nienie warsztatu do prac plastycznych i modelarskich.
Mata jest dwustronna, z nadrukowan± podzia³k± centymetrow±  z jednej
strony i calow± z drugiej strony.

W zwi±zku z ograniczeniami UE w zakresie dopuszczania na rynek
produktów zawieraj±cych w swoim sk³adzie ftalany - stosowane jako
plastyfikatory w materia³ach polimerowych i gumowych, firma OLFA
wprowadzi³a pewne zmiany technologiczne w procesie produkcji mat
podk³adowych do ciêcia. W materiale, z którego wykonywane s± maty
OLFA, wchodzi wyszczególniony w dyrektywach UE ftalan DEHP. Jakkolwiek
jego zawarto¶æ w produkowanych matach jest na du¿o ni¿szym poziomie
ni¿ dopuszczaj± to wprowadzone normy, firma OLFA zdecydowa³a siê
zast±piæ na rynkach UE maty produkowane z polimeru o dotychczasowym
sk³adzie chemicznym, matami wykonanymi z polimeru plastyfikowanego
dodatkami zgodnymi z dyrektyw± REACH, bez ftalanu DEHP.
Omawiane powy¿ej regulacje UE dopuszczaj± sprzeda¿ a¿ do wyczerpania
stanów magazynowych dotychczas produkowanych mat, które wjecha³y na
teren UE przed wej¶ciem w ¿ycie nowych regulacji / 7 lipca 2020/ . W
zwi±zku z powy¿szym, aktualnie w pe³nym zakresie naszej oferty mat
podk³adowych znajduj± siê maty o dotychczasowym sk³adzie chemicznym
jak i zastêpuj±ce je maty o zmodyfikowanym sk³adzie , z dodatkowym
oznaczeniem - RC .


UWAGA

♦ Maty nale¿y przechowywaæ le¿±ce p³asko - nie mo¿na ich zginaæ
ani rolowaæ  ♦ Maty nale¿y chroniæ przed ciep³em - nie prasowaæ
na nich ¿elazkiem   ♦  Mat nie nale¿y pozostawiaæ w miejscach
nas³onecznionych   ♦  Mat nie wolno u¿ywaæ do ciêcia no¿em MC-45
i MC-45/DX

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Mata do ciêcia CM-A4-RC
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 13 uds.
lunes, 19.4.2021

más de 13 uds.
jueves, 29.4.2021

GLS

1 - 13 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

más de 13 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 7.5.2021

UPS

1 - 13 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

más de 13 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 7.5.2021

DHL

1 - 13 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 27.4.2021
-
miércoles, 28.4.2021

más de 13 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 10.5.2021
-
martes, 11.5.2021

Correo certificado

1 - 13 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021
-
lunes, 26.4.2021

más de 13 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 6.5.2021
-
viernes, 7.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 27.7.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA4
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.01 o 7200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74056
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.75 €13.98
o 9200 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ10028
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.26 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90022
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.10 o 8500 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR580
Disponibilidad: a pedido

€7.54 o 4900 pts.