Bronco

NEW! Bronco FB4014 MiG-15 Fagot Korean War

MiG-15 Fagot Korean War - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Bronco
Código de producto: BROFB4014
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 25.1.2021
€35.45 -12% €31.16 o 23100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteBronco
Código de artículoBROFB4014
Escala1:48
Añadido al catálogo:22.1.2021
TagsMiG-15
Mikojan-Guriewicz MIG-15 to sowiecki, jednosilnikowy, myœliwiec odrzutowy o du¿ym skosie skrzyde³, konstrukcji w pe³ni metalowej, znany pod NATO-wskim okreœleniem Fagot lub Midget. Oblot prototypu nast¹pi³ w grudniu 1947, a wejœcie do linii w 1949 roku. W sumie w ZSRR oraz na licencji (w tym Polsce, jako Lim-1 i Lim-2) powsta³o ponad 18000 maszyn wszystkich odmian i wersji MIG-a 15. Pocz¹tki tego œwietnego myœliwca siêgaj¹ projektu I-310, który jednak d³ugo zmaga³ siê z brakiem w³aœciwego silnika. Dopiero po skopiowaniu brytyjskiego Rolls-Royce Nene Mk.I i zastosowaniu go w nowym p³atowcu, mo¿liwy sta³ siê oblot przysz³ego MIG-a 15. Podstawowe wersje to MIG-15P (myœliwiec do dzia³ania we wszystkich warunkach pogodowych), MIG-15UTI (maszyna treningowa, dwumiejscowa), MIG-15SB (samolot myœliwsko-bombowy) oraz MIG-15bis (myœliwiec z nowym silnikiem WK-1). MIG-15 sta³ siê samolotem po czêœci legendarnym w czasie wojny koreañskiej (1950-1953), gdzie deklasowa³ maszyny myœliwskie pañstw zachodnich, a¿ do pojawienia siê F-86 Sabre. MIG-15 bra³ równie¿ udzia³ w min. konfliktach bliskowschodnich (1966-1967) czy w czasie kryzysu sueskiego (1956). Dane techniczne (wersja MIG-15bis): d³ugoœæ: 10,1m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 10,1m, wysokoœæ: 3,7m, prêdkoœæ maksymalna: 1075km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 50m/s, zasiêg maksymalny: 1310km, pu³ap maksymalny 15500m, uzbrojenie: sta³e-2 dzia³ka NR-23 kal.23mm oraz 1 dzia³ko Nudelman N-37 kal.37mm, podwieszane-200 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: MiG-15 Fagot Korean War
Añadido al catálogo: 22.1.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4423
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.83 o 5800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE1162
Disponibilidad: Preorder

€6.65 o 4100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVS48002
Disponibilidad: a pedido

€3.65 o 2400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4163
Disponibilidad: a pedido

€8.83 o 5800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-AM-48-089
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.38 o 4800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48563
Disponibilidad: a pedido

€6.63 o 4300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Armory Models Group
Código de producto: ARY-AW48033
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.35 o 4800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Armory Models Group
Código de producto: ARY-AW48032
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.35 o 4800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMAL4026
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.77 o 6400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu3DL48013
Disponibilidad: Preorder

€8.99 o 5600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX762
Disponibilidad: Preorder

€8.03 o 5000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX763
Disponibilidad: Preorder

€10.37 o 6400 pts.

Artículos similares
-30%

Escala: 1:144
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu4441
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.16 €11.30
o 10000 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Profimodeller
Código de producto: PFM-32233P
Disponibilidad: ¡disponible!

€242.85 o 158200 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Profimodeller
Código de producto: PFM-32136P
Disponibilidad: ¡disponible!

€120.35 o 78400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Smer
Código de producto: sme0919
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.87 o 4500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscB49
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.86 o 2500 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK067
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.94 €3.73
o 2600 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK068
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.94 €3.73
o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Smer
Código de producto: sme0916
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.79 o 4400 pts.

Escala: n/a
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTH22
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.37 o 6100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Smer
Código de producto: sme0917
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.98 o 4500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu4445
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.99 o 5600 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK069
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.01 €5.69
o 3900 pts.