Angraf 126 MiG-21 MF "Miecznik"

MiG-21 MF "Miecznik" - Image 1
Escala: 1:33
Fabricante: Angraf
Código de producto: ANG-126
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 6.2.2021
€18.48 o 12000 pts.

Incluido 8.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAngraf
Código de artículoANG-126
Peso0.28 kg
Escala1:33
Añadido al catálogo:27.6.2018
TagsMiG-21

Mikojan-Guriewicz MIG-21 (NATO: Fishbed) to sowiecki, lekki samolot my¶liwski o konstrukcji duralowej, pó³skorupowej, w uk³adzie ¶redniop³atu, z p³atem w uk³adzie delta o skosie natarcia 57 stopni. Oblot prototypu mia³ miejsce 16 czerwca 1956 roku. Za protoplastê MIG-a 21 uwa¿a siê prototyp E-5 napêdzany silnikiem RD-11. Po jego oblocie powsta³o jeszcze kilka innych prototypów, które notabene bi³y ró¿ne miêdzynarodowe rekordy prêdko¶ci lotu. Do¶wiadczenia z nich wyniesione s³u¿y³y do doskonalenie E-5, a¿ wreszcie skierowano samolot do produkcji seryjnej jako MIG-21F-13 w 1959 roku. W produkcji znalaz³o siê kilkana¶cie podstawowych wersji, a wraz z ró¿nymi podwersjami liczbê typów MIG-a 21 mo¿na szacowaæ na kilkadziesi±t! Najwa¿niejsze z nich to pierwsza produkowana seryjnie, czyli MIG-21F. Ust±pi³a ona miejscu wersji MIG-21PF z radarem RP-21 oraz silnikiem R-11F2. Kolejna wersja rozwojowa to MiG-21R, czyli samolot rozpoznawczy. Powsta³o te¿ kilka wersji treningowych, z których pierwsza to MiG-21U-400. MIG-21 okaza³ siê bardzo udan± konstrukcj±, o ¶wietnych osi±gach, ³atw± w pilota¿u i tani± w produkcji. O jako¶ci konstrukcji, ¶wiadczy fakt, ¿e jeszcze w latach 90. powstawa³y wersje rozwojowe tego samolotu, który liczy³ sobie ju¿ ponad 30 lat. Maszyna by³a eksportowana do wszystkich krajów by³ego Uk³adu Warszawskiego oraz ca³ej rzeszy pañstw arabskich i afrykañskich. MIG-21 bra³ udzia³ w wiêkszo¶ci konfliktów zbrojnych okresu 1960-1980, min. w wojnie wietnamskiej, w wojnie sze¶ciodniowej (1967), w wojnie iracko-irañskiej (1980-1988). Dane techniczne: d³ugo¶æ: 13,46m, rozpiêto¶æ skrzyde³: 7,15m, wysoko¶æ: 4,1m, prêdko¶æ maksymalna: 2130km/h, prêdko¶æ wznoszenia: 120m/s, zasiêg maksymalny: 1100km, pu³ap maksymalny 19000m, uzbrojenie: sta³e- pojedyncze dzia³ko GSz-23 kal. 23 mm (wersja M), podwieszane-do 2000kg ³adunku.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: MiG-21 MF "Miecznik"
Añadido al catálogo: 27.6.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Kovozavody Prostejov
Código de producto: KOV72105
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.30 o 16500 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK105
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.95 €2.79
o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu7453
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.94 o 9300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu70141
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.73 o 12900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru02863
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.04 o 15700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu84124
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.54 o 16500 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK035
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.94 €3.73
o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12442
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu4435
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.99 o 5600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu84123
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.54 o 16500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kovozavody Prostejov
Código de producto: KOV72088
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.14 o 9900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Modelsvit
Código de producto: MSV72004
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.93 o 18200 pts.