Angraf 1-2016 Mig-23 MF "Flogger"

Mig-23 MF "Flogger" - Image 1
Escala: 1:33
Fabricante: Angraf
Código de producto: ANG-1-2016
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 17.2.2021
€16.03 o 10400 pts.

Incluido 8.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAngraf
Código de artículoANG-1-2016
Peso0.21 kg
Escala1:33
Añadido al catálogo:23.9.2015
TagsMiG-23
Mikojan-Guriewicz MIG-23 to sowiecki, jednosilnikowy samolot myœliwsko-szturmowy o zmiennej geometrii skrzyde³, z usterzeniem klasycznym. Oblot prototypu mia³ miejsce 10 czerwca 1967 roku, a nied³ugo póŸniej, trwa³a do 1985 roku. MIG-23 powsta³ pod wyraŸnym wp³ywem konstrukcji francuskiego Mirage G, choæ pocz¹tkowo testowano maszyny MIG-21PD, ze skrzyd³em MIG-a 21, silnikiem R-27-300 i pomocniczymi startowymi RD-36-35 umieszczonymi pionowo w kad³ubie. Opracowano rozliczne wersje i warianty: MIG-23S (awionika z MIG-a 21SM, silnik R-27F2M-300), MIG-23M (poprawiona aerodynamika i struktura, nowa awionika, silnik R-29-300), MIG-23UB (2-miejscowy szkolno-bojowy) oraz MIG-23MLA. W 1970 roku oblatano samolot szturmowy o zwiêkszonym udŸwigu uzbrojenia MIG-23B, bêd¹cy rozwiniêciem wersji S. Od niego z kolei wywodz¹ siê warianty BM oraz BK. Oznaczenie tego ostatniego zosta³o ostatecznie zmienione na MIG-27K. Ogó³em wyprodukowano oko³o 3000 tych samolotów. Samoloty tego typu wziê³y udzia³ w licznych konfliktach min. w wojnie iracko-irañskiej (1980-1988), w Afganistanie (1979-1989) oraz podczas wojny w Zatoce Perskiej (1990-1991). Dane techniczne: d³ugoœæ: 17,18m, rozpiêtoœæ skrzyde³ (maksymalna): 13,97m, wysokoœæ: 4,82m, prêdkoœæ maksymalna: 2,35Ma, prêdkoœæ wznoszenia: 35,7m/s, zasiêg maksymalny (ze zbiornikami dodatkowymi): 2500km, pu³ap maksymalny 17500m, uzbrojenie: sta³e-jedno, dwulufowe dzia³ko GSz-23£ kal.23mm, podwieszane-do 4500 kg ³adunku.
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Mig-23 MF "Flogger"
Añadido al catálogo: 23.9.2015
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-8%

Escala: 1:48
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita2798
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.97 €23.88
o 16900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kovozavody Prostejov
Código de producto: KOV72050
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.25 o 12500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12614
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.77 o 3100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kovozavody Prostejov
Código de producto: KOV72141
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.25 o 12500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kovozavody Prostejov
Código de producto: KOV72096
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.25 o 12500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7218
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.78 o 8300 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru03211
Disponibilidad: ¡disponible!

€81.93 o 53400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru02855
Disponibilidad: ¡disponible!

€38.95 o 25400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru05801
Disponibilidad: ¡disponible!

€40.02 o 26100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Art Model
Código de producto: RTM7210
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.08 o 19600 pts.