Print Scale

NEW! Print Scale 72-195 Mitsubishi J2M Raiden

Mitsubishi J2M Raiden - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-195
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 27.5.2021
€9.64 o 6300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricantePrint Scale
Código de artículoPRI-72-195
Peso0.02 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:16.2.2021
TagsJapan-insignia Japan-Army-Type-J2

Japoñskie Si³y Powietrzne (ang. Imperial Japanese Army Air Service) zosta³y sformowane ju¿ w 1912 roku i s± uznawane za jeden z najstarszych – o ile nie najstarsze – si³y powietrzne na terenie Azji. Warto dodaæ, ¿e w tym samym roku sformowano równie¿ Si³y Powietrzne Cesarskiej Marynarki Wojennej (ang. Imperial Japanese Navy Air Service). Obie te formacje, w³a¶ciwie od samego pocz±tku swego istnienia, stosowa³y jako oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na swoich samolotach motyw zaczerpniêty z flagi japoñskiej przedstawiaj±cy wschodz±ce s³oñce (jap. Hi-no-maru albo czê¶ciej Hinomaru). Symbol ten by³ czerwonym ko³em nanoszonym najczê¶ciej bezpo¶rednio na kamufla¿ samolotów. Czasami stosowano Hinomaru otoczon± bia³± obwódk±. Warto dodaæ, ¿e takie insygnia nanoszono jako roundelle (ang. rondel) na kad³ubach i skrzyd³ach, natomiast nie stosowano go jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash). Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e japoñskie maszyny w okresie miêdzywojennym oraz w czasie II wojny ¶wiatowej nie posiada³y tego rodzaju oznaczenia! Warto wspomnieæ, ¿e wraz z utworzeniem Si³ Powietrznych Japoñskich Si³ Samoobrony (ang. Japan Air Self-Defense Force) w 1954 r. przywrócono równie¿ insygnia stosowane wcze¶niej, przy czym obecnie stosuje siê Hinomaru obwiedzione bia³± obwódk±, jak równie¿ oznaczenia o niskiej widzialno¶ci (ang. low-visibility insignia).

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Mitsubishi J2M Raiden
Añadido al catálogo: 16.2.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-208
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.64 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-212
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.44 o 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-217
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.64 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-222
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.64 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-344
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.44 o 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-343
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.44 o 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-007
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.64 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72116
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: AML
Código de producto: AMLD72012
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.81 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: AML
Código de producto: AMLD72005
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.62 o 5000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-48-135
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.25 o 7300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-48-165
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.58 o 6900 pts.