U-Star

U-Star 90151 Model Clip 7 in 1

Model Clip 7 in 1 - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 21.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€12.32 o 8700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteU-Star
Código de artículoUST90151
Peso0.22 kg
Ean:6972851080132
Añadido al catálogo:11.8.2017
TagsPainting-station

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka) oraz 6 zacisków (klamerek, klipsów) w kolorze czarnym. Prezentowany zestaw jest dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wchodz±ca w jego sk³ad podk³adka jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoniebieskim. Liczy sobie ok. 150 mm d³ugo¶ci, ok. 100 mm szeroko¶ci, przy wysoko¶ci rzêdu ok. 20 mm. Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów zachowuje siê na blacie roboczym raczej stabilnie, zw³aszcza przy malowaniu elementów ma³ych i ¶rednich. Wynika to miêdzy innymi jej stosunkowo sporej wagi. Posiada równie¿ fabrycznie nawiercone otwory przeznaczone do mocowania zacisków o dwóch ró¿nych ¶rednicach. Natomiast ka¿dy z uchwytów liczy sobie ok. 190 mm d³ugo¶ci i jest koloru czarnego. Warto dodaæ, ¿e koñcówki ich czê¶ci chwytnych zosta³y powleczone profilowanym (z±bkowanym) materia³em syntetycznym, dziêki czemu z jednej strony zapewniaj± pewny chwyt, a z drugiej - do minimum zosta³o zredukowane ryzyko przypadkowego zarysowania elementu poddawanego obróbce. Generalnie, omawiany zestaw cechuje siê niez³± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Jego dodatkow± zalet± s± stosunkowo niewielkie rozmiary i niez³a ergonomia u¿ytkowania. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Statyw do malowania z zaciskami, Uchwyt do malowania ma³ych elementów albo Model DIY Rotary Table.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Model Clip 7 in 1
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 3 uds.
martes, 21.9.2021

más de 3 uds.
miércoles, 22.9.2021

GLS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

UPS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

DHL

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021
-
viernes, 1.10.2021

Correo certificado

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 27.9.2021
-
martes, 28.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021
-
miércoles, 29.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 11.8.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.53 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90029
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.03 o 9900 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90152
Disponibilidad: no disponible

€15.77 o 11100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74522
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.74 €23.49
o 16600 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-3009
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.29 o 15700 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7600
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 7100 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.90 o 6300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.65 o 4000 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR548
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.29 o 6600 pts.