Suyata

NEW! Suyata CT-001 Modeler's Pen Knife - Tang Broadsword (4mm)

Modelers Pen Knife - Tang Broadsword (4mm) - Image 1
Fabricante: Suyata
Código de producto: SUY-CT-001
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 1.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.45 o 6200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteSuyata
Código de artículoSUY-CT-001
Peso0.04 kg
Ean:6972444300043
Añadido al catálogo:1.12.2020
TagsSkalpel

Bardzo nietypowy no¿yk modelarski wyprodukowany przez stosunkowo m³od± firmê pochodz±c± z Chin (ChRL). Jego niecodzienno¶æ polega przede wszystkim na tym, ¿e jest to narzêdzie do samodzielnego monta¿u, które w znacznej mierze jest wykonane z bia³ego, prawdopodobnie wyra¼nie wzmocnionego, tworzywa sztucznego, a jego jedyne metalowe elementy to nasadka do montowania ostrzy oraz same ostrza o szeroko¶ci 4 mm. Rzecz jasna r±czkê narzêdzia mo¿na dowolnie szlifowaæ albo malowaæ! Jednocze¶nie, cechuje siê bardzo ciekaw± estetyk±, która wyra¼nie nawi±zuje do japoñskich mieczy samurajskich typu katana. Warto dodaæ, ¿e omawiany zestaw pozwala stworzyæ no¿yk modelarski, jak równie¿ podstawkê do niego, w której mo¿na przechowywaæ zapasowe ostrza. Tych ostatnich jest 8 w opakowaniu. Pomimo swej oryginalno¶ci, prezentowany no¿yk jest w pe³ni funkcjonalnym narzêdziem pozwalaj±cym realizowaæ wiele zadañ i prac modelarskich. Pozwala miêdzy innymi na wycinanie ró¿nego typu drobnych i delikatnych elementów z ramek. Podobnie jak w przypadku innych narzêdzi tego typu, zaleca siê wycinanie elementów z ramek na twardym pod³o¿u, a nie „w powietrzu”, co nie tylko zmniejsza ryzyko uszkodzenia czê¶ci, ale tak¿e przypadkowego skaleczenia siê! Oka¿e siê tak¿e przydatny przy wielu innych pracach modelarskich, chocia¿by przy odcinaniu ta¶my modelarskiej lub wycinaniu kalkomanii. Mo¿na go równie¿ z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania masy szpachlowej na powierzchniê modelu. Mo¿e te¿ stanowiæ oryginalne dope³nienie miniatur przedstawiaj±cych japoñski sprzêt wojskowy. Produkt powi±zany to Modeler's Pen Knife - Tachi (4mm).

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Modeler's Pen Knife - Tang Broadsword (4mm)
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 3 uds.
lunes, 1.3.2021

más de 3 uds.
martes, 2.3.2021

GLS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021

UPS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021

DHL

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021
-
miércoles, 10.3.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021
-
jueves, 11.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 1.12.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales
-8%

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc24111
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.28 €5.77
o 4100 pts.

Artículos similares

Fabricante: Suyata
Código de producto: SUY-CT-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.45 o 6200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam69938
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.30 €10.71
o 7000 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74040
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.59 €10.99
o 7200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74098
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.11 €24.79
o 16200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74020
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.59 €10.99
o 7200 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90075
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.08 o 19600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90073
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.72 o 23300 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90076
Disponibilidad: ¡disponible!

€64.47 o 42000 pts.

-8%

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc16027
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.70 €7.06
o 5000 pts.

-8%

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc16026
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 €6.74
o 4800 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19786
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3600 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19045
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.80 o 3100 pts.