Dark Alliance 72026 Modern Mounted Amazons Set 1

Modern Mounted Amazons Set 1 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72026
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 23.11.2021
€14.14 o 10000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteDark Alliance
Código de artículoALL72026
Peso0.05 kg
Ean:4820122940260
Escala1:72
Añadido al catálogo:24.9.2019

Amazonki (ang. Amazons) to nazwa mitycznego plemienia z³o¿onego z kobiet-wojowniczek, które wg. greckiej mitologii mia³y zamieszkiwaæ pó³nocne wybrze¿a Morza Czarnego albo Tracjê. Inne podanie mówi±, i¿ zamieszkiwa³y podnó¿a Kaukazu w Azji Mniejszej. Amazonki mia³y siê wywodziæ od greckiego boga wojny Aresa oraz nimfy Harmonii. Przyjmuje siê, ¿e amazonki postrzega³y mê¿czyzn jako gorszych od siebie, a swych synów albo zabija³y albo oddawa³y ojcom. Od m³odego wieku by³y szkolone na wojowniczki i poddawano starannemu i ciê¿kiemu treningowi. Nawiasem - mo¿na tutaj doszukiwaæ siê paralel ze spartañskim wychowaniem zwanym agoge. Amazonki, na polu walki, cechowa³y siê bardzo dobrym wyszkoleniem, wysokim morale i ¶wietnym opanowaniem fechtunku, strzelania z ³uku czy jazdy konnej. Mity greckie podaj± czêsto, i¿ amazonki usuwa³y sobie jedn± z piersi, aby ta nie przeszkadza³a im we w³adaniu broni±. Jedn± z najs³ynniejszych amazonek by³a Hippolita.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Modern Mounted Amazons Set 1
Añadido al catálogo: 24.9.2019
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72020
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72025
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72021
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.

Escala: 60mm
Fabricante: Archelaos Miniatures
Código de producto: ACH-AMF60001
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.36 o 21500 pts.