AZ-Model

DISCONTINUED AZ-Model 7528 Morane-Saulnier MS.406C-1 "Battle of France"

Morane-Saulnier MS.406C-1 "Battle of France" - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: AZ-Model
Código de producto: AZM7528
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 19.6.2021
€16.11 o 11400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAZ-Model
Código de artículoAZM7528
Peso0.11 kg
Ean:8592016AZ7528
Escala1:72
Añadido al catálogo:27.5.2016
TagsMorane-Saulnier-MS.406
Morane-Saulnier MS.406 to francuski, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej, w uk³adzie dolnop³ata, z usterzeniem klasycznym. Oblot prototypu mia³ miejsce 8 lipca 1935 roku, a wejœcie do produkcji seryjnej mia³o miejsce w 1938. Po³¹czenie niez³ego silnika (Hispano Suiza 12Y31 o mocy 860KM) oraz dobrej aerodynamiki, zaprocentowa³o udanym myœliwcem bêd¹cym w stanie rozwijaæ ponad 450 km/h. Wersja seryjna nosi³a oznaczenie MS-406C1. Maszyna okaza³a siê towarem poszukiwanym na rynkach miêdzynarodowych: zainteresowanie ni¹ wyrazi³a min. Polska, Litwa, Chiny, Turcja czy Jugos³awia. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r., Niemcy sprzedali MS406 do Chorwacji (48 maszyn) i Finlandii (37 samolotów). MS406 walczy³ przede wszystkim w kampanii francuskiej, a póŸniej s³u¿y³ w lotnictwie pañstwa Vichy oraz w si³ach Wolnych Francuzów. Dane techniczne: d³ugoœæ: 8,17m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 10,62m, wysokoœæ: 2,71m, prêdkoœæ maksymalna: 486km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 13m/s, zasiêg maksymalny: 1000km, uzbrojenie: sta³e- 2 karabiny maszynowe MAC1934 kal.7,5mm oraz 1 dzia³ko Hispano-Suiza HS.404 kal.20mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Morane-Saulnier MS.406C-1 "Battle of France"
Añadido al catálogo: 27.5.2016
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72137
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.42 o 5300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RS Models
Código de producto: RSM93003
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.81 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72015
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.67 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Brengun
Código de producto: BRE-L72038
Disponibilidad: a pedido

€8.86 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-127
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.83 o 9100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-413
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.83 o 9100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: AML
Código de producto: AMLD72022
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.18 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kora Models
Código de producto: KOR-D7251
Disponibilidad: a pedido

€7.47 o 5300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kora Models
Código de producto: KOR-D7252
Disponibilidad: a pedido

€7.47 o 5300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kora Models
Código de producto: KOR-Dec72180
Disponibilidad: a pedido

€11.20 o 7900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: LF Models
Código de producto: LFM-LFC7257
Disponibilidad: a pedido

€8.71 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: LF Models
Código de producto: LFM-LFC7251
Disponibilidad: a pedido

€8.71 o 6200 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby 2000
Código de producto: HBD72032
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.39 o 11600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr80213
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.16 o 7200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RS Models
Código de producto: RSM92119
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.79 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RS Models
Código de producto: RSM92114
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.19 o 12900 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Orlik
Código de producto: orl029
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.15 o 3700 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Modelarstwo kartonowe
Código de producto: MKE-024
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.68 o 4700 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Modelarstwo kartonowe
Código de producto: MKE-021
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.86 o 4900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD206
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.72 o 4100 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-KA-SET-2-2006
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.33 o 15800 pts.