Mr.Hobby

Mr.Hobby GT-89 Mr. Almighty Clip Base

Mr. Almighty Clip Base - Image 1
Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-89
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 2.8.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€10.76 o 7600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMr.Hobby
Código de artículoGUN-GT-89
Peso0.16 kg
Ean:4973028112207
Añadido al catálogo:18.10.2020
TagsPainting-station

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka) oraz 4 zacisków (klamerek) modelarskich. Pierwszy z wymienionych elementów, zosta³ wykonany z kartonu o strukturze tzw. plastra miodu. Liczy sobie ok. 200 mm d³ugo¶ci, ok. 155 mm szeroko¶ci, przy wysoko¶ci rzêdu 50 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ zachowuje siê stabilnie, przy malowaniu ma³ych i ¶rednich elementów, natomiast mo¿e wymagaæ dodatkowego osadzenia na pod³o¿u przy malowaniu du¿ych i bardzo du¿ych czê¶ci modeli plastikowych. Natomiast koñcówka czê¶ci chwytnej ka¿dego z zacisków jest z±bkowana (¿³obkowana). Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych zadañ zwi±zanych z malowaniem – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek albo ich elementami na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczne przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Mr.Almighty Clip Sick Mini, Mr. Paint Station albo Statyw do malowania z zaciskami.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Mr. Almighty Clip Base
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 6 uds.
lunes, 2.8.2021

más de 6 uds.
martes, 3.8.2021

GLS

1 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

UPS

1 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

DHL

1 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021
-
miércoles, 11.8.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 18.10.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-110
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.74 o 11800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.65 o 4000 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.90 o 6300 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru09914
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.44 o 4500 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR660
Disponibilidad: ¡disponible!

€118.82 o 83800 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.32 o 8700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.53 o 6000 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7000
Disponibilidad: ¡disponible!

€93.02 o 65600 pts.