Choroszy Modelbud

Choroszy Modelbud B08 Nakajima Ki-4 Type 94

Nakajima Ki-4 Type 94 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Choroszy Modelbud
Código de producto: CHOB08
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 21.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€25.05 o 17700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteChoroszy Modelbud
Código de artículoCHOB08
Peso0.06 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:5.8.2016
TagsJapan-Army-Type-KI4

Nakajima Ki-4 by³ japoñskim samolotem rozpoznawczym, w uk³adzie dwup³ata, z podwoziem sta³ym z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Nakajima Ha-8 o mocy 750 KM. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1933 albo 1934 roku, a maszyna wesz³a do linii w 1934 roku. W toku produkcji seryjnej powsta³o ok. 520 samolotów tego typu. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech karabinów maszynowych kal. 7,7 mm. Maszyna mog³a zabieraæ ³adunek bomb o masie do 50 kilogramów.

Nakajima Ki-4 powsta³ na zlecenie dowództwa lotnictwa Armii, które poszukiwa³a na pocz±tku lat 30. XX wieku nowego samolotu rozpoznawczego o mo¿liwie jak najlepszych osi±gach oraz zdolnego zapewniaæ bezpo¶rednie wsparcie wojskom l±dowym. W toku produkcji seryjnej powsta³a co prawda tylko jedna wersja tego samolotu (oznaczenie: Nakajima Ki-4 albo Nakajima Type 94) , ale pojawi³y siê prototypy Ki-4 przebudowanego na wodolot ze sta³ym podwoziem p³ywakowym. W zwi±zku jednak z brakiem zainteresowania marynarki wojennej tym wariantom poniechano jego produkcji. Samoloty Nakajima Ki-4  by³y bardzo intensywnie u¿ywane w toku pocz±tkowego okresu wojny japoñsko-chiñskiej (1937-1945), tak¿e jako lekkie samoloty szturmowe. Jednak od 1941 roku, jako maszyny ju¿ przestarza³e, przesuwano je do zadañ ³±cznikowych i komunikacyjnych oraz przekazano w pewnej liczbie Mand¿ukuo. Ostatnie Nakajima Ki-4 wycofano ze s³u¿by w lotnictwie japoñskim do 1943 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Nakajima Ki-4 Type 94
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 21.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 5.8.2016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS582
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS581
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7213
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7215
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7214
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72097
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.59 o 15900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73001
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.65 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHE72-005
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.56 o 3200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMQ72324
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.06 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7217
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Choroszy Modelbud
Código de producto: CHOB17
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€23.76 o 16800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Choroszy Modelbud
Código de producto: CHOB4802
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€36.21 o 25500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Choroszy Modelbud
Código de producto: CHOB4803
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€36.21 o 25500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Choroszy Modelbud
Código de producto: CHOB19
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€23.76 o 16800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Choroszy Modelbud
Código de producto: CHOB4801
Disponibilidad: ¡disponible!

€37.70 o 26600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Planet Models
Código de producto: PLT060
Disponibilidad: ¡disponible!

€68.71 o 48500 pts.