Roden

Roden 403 Nieuport 28c1

Nieuport 28c1 - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Roden
Código de producto: rod403
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 19.2.2021
€15.74 o 10300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRoden
Código de artículorod403
Peso0.30 kg
Ean:4823017700505
Escala1:48
Añadido al catálogo:18.10.2006
TagsNieuport-28
Nieuport 28 by³ jednomiejscowym, jednosilnikowym dwup³atem myœliwskim konstrukcji drewnianej. Kad³ub kratownicowy oprofilowany listwami drewnianymi. P³aty dwudŸwigarowe, kryte do pierwszego dŸwigara sklejk¹, a ca³oœæ jeszcze p³ótnem. Lotki na dolnym p³acie. Napêd samolotu stanowi³ silnik Gnome 9N o mocy 170 KM. Samolot uzbrojono w dwa karabiny Vickers, które by³y mocno przesuniête na lew¹ stronê os³ony silnika. Niestety samolot okaza³ siê byæ nieudanym. Jego osi¹gi nie przewy¿sza³y poprzednich pó³torap³atów, a wytrzyma³oœæ te¿ pozostawia³a wiele do ¿yczenia - pêd powietrza potrafi³ zerwaæ pokrycie górnego p³ata! W tej sytuacji Francja wszystkie 297 wyprodukowanych Nieuportów 28 przekaza³a amerykañskim jednostkom, które eksploatowa³y je tylko do momentu otrzymania samolotów SPAD XIII. Nieliczne pozosta³e po wojnie egzemplarze Nieuport 28 wykorzystano do krêcenia scen katastrof w filmach fabularnych. Dane techniczne: d³ugoœæ: 6,5m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 8,16m, wysokoœæ: 2,5m, prêdkoœæ maksymalna: 198km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 4,35m/s, zasiêg maksymalny: 349km, pu³ap maksymalny 5300m, uzbrojenie: sta³e- 2 karabiny maszynowe Vickers kal.7,7mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Nieuport 28c1
Añadido al catálogo: 18.10.2006
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S48-135
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS48-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.80 o 3100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu49009
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.94 o 3700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S48-123
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48812
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.63 o 4300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S48-087
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu48357
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.37 o 6400 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-01
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€4.53 o 3000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4300
Disponibilidad: a pedido

€10.60 o 6900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48165
Disponibilidad: a pedido

€3.83 o 2500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:32
Fabricante: Roden
Código de producto: rod616
Disponibilidad: ¡disponible!

€37.87 o 24700 pts.