Olfa

Olfa L7-COL-B Nó¿ L-7 niebieski

Nó¿ L-7 niebieski - Image 1
Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-L7-COL-B
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 8.6.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€8.24 o 5400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteOlfa
Código de artículoOLF-L7-COL-B
Peso0.08 kg
Ean:91511220469
Añadido al catálogo:16.10.2018

OLFA L-7 Nó¿ segmentowy seria limitowana!

 

Dla zwrócenia szczególnej uwagi na model L-7 firma OLFA oferuje limitowan±, atrakcyjn± cenowo kolorow±  seriê tego modelu. Oprócz klasycznej czarno-¿ó³tej rêkoje¶ci dostêpne s± jeszcze w 3 innych wersjach kolorystycznych,  w których kolor czarny zosta³ zast±piony kolorami - ró¿owym, niebieskim i ciemnozielonym (kolor rêkoje¶ci wysy³any jest losowo). Dodatkowo atrakcyjno¶æ tych narzêdzi zwiêksza fakt, i¿ zosta³o w nich zamontowane jedno z ostrzy specjalnych - Speed Blade z fluorowan± krawêdzi± tn±c± o symbolu LFB.

LFB to ostrze, którego krawêd¼ tn±ca - poddana dwustopniowemu honowaniu, wzbogacona zosta³a jeszcze o pow³okê z fluorowanego polimeru. Niskie tarcie pow³oki polimerowej na krawêdzi ostrza skutkuje zmniejszeniem si³y potrzebnej do przeciêcia materia³u, p³ynnym ciêciem i d³ugim utrzymywaniem siê wyj±tkowej pocz±tkowej zdolno¶ci przecinania. Tego typu technologia wykorzystywana jest m.in. przy produkcji no¿yków do golenia.
 

Nowy nó¿ segmentowy z ostrzem 18mm w tylnej czê¶ci uchwytu ma du¿y otwór do zamocowania linki bezpieczeñstwa - zapobiegaj±cej upadkowi narzêdzia lub jego zagubieniu, kompatybilny z ró¿nymi metalowymi uchwytami, np. typu karabinek.
Wygodna rêkoje¶æ formowana metod± dwukomponentowego wtrysku wykonana jest z antypo¶lizgowego elastomeru wzmocnionego polipropylenem,

W modelu L-7 pokrêt³o pozwala pewnie zablokowaæ ostrze przy dowolnym jego wysuniêciu.

Przypiêta linka nie przeszkadza w pracy ani te¿ w wymianie ostrza, otwór pozwala na wygodne powieszenie no¿a na ¶cianie czy te¿ na tablicy z narzêdziami.

Przypiêcie linki zabezpieczaj±cej ma niew±tpliwie wp³yw na bezpieczeñstwo przy pracach wykonywanych na wysoko¶ci. Nó¿ idealny do pracy w miejscach wymagaj±cych zachowania szczególnego bezpieczeñstwa!

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Nó¿ L-7 niebieski
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 3 uds.
lunes, 8.6.2020

más de 3 uds.
martes, 16.6.2020

GLS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.6.2020

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 23.6.2020

UPS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.6.2020

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 23.6.2020

DHL

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.6.2020
-
miércoles, 17.6.2020

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 24.6.2020
-
jueves, 25.6.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 16.10.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?