Olfa

Olfa SK15-10 Nó¿ bezpieczny SK15 opakowanie 10sztuk

Nó¿ bezpieczny SK15 opakowanie 10sztuk - Image 1
Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-SK15-10
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 30.9.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€32.77 o 21300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteOlfa
Código de artículoOLF-SK15-10
Peso0.16 kg
Ean:091511220759
Añadido al catálogo:22.7.2019

Nó¿ bezpieczny, z ukrytym sta³ym, nierdzewnym ostrzem.  Zaproponowane rozwi±zanie eliminuje konieczno¶æ uci±¿liwego wysuwania ostrza do ka¿dego ciêcia, a jego zamontowanie w rêkoje¶ci jest bezpieczne dla u¿ytkownika jak i zawarto¶ci rozcinanego opakowania. Odpowiednie wyprofilowanie szczeliny, w której osadzone jest ostrze zmniejsza tarcie i przek³ada siê na skuteczno¶æ i trwa³o¶æ narzêdzia. Klinowo ukszta³towana górna czê¶æ uchwytu spe³nia rolê przecinaka do ta¶m pakunkowych, a du¿y otwór w dolnej jego czê¶ci pozwala na powieszenie narzêdzia na haku lub przypiêcie smyczy u³atwiaj±cej wygodne noszenie narzêdzia przy sobie.

W przypadku no¿a SK-15, wymienne ostrza nie bêd± powodem skaleczeñ ani nie zgubi± siê w miejscu pracy poniewa¿ ostrze jest niewymienne. A nó¿ ten jest idealny do ciêcia tektury falistej, otwierania kartonów, obcinania folii termokurczliwej, przecinania plastikowych ta¶m spinaj±cych, pakunkowych itp.   

Znak NSF® (National Sanitation Foundation) na produkcie oznacza, i¿ zosta³ on przetestowany i certyfikowany przez NSF International jako zgodny z miêdzynarodowymi standardami przemys³u spo¿ywczego. Aby uzyskaæ prawo do korzystania ze znaku NSF producent poddany zostaje surowej ocenie i testom swoich wyrobów, jak równie¿ okresowym, rygorystycznym i niezapowiedzianym kontrolom w zak³adzie produkcyjnym. Posiadanie certyfikatu NSF potwierdza, ¿e produkt jest bezpieczny dla ¿ywno¶ci.

 

OPAKOWANIE 10sztuk!

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Nó¿ bezpieczny SK15 opakowanie 10sztuk
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 30.9.2020

más de 1 uds.
jueves, 8.10.2020

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 7.10.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 15.10.2020

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 7.10.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 15.10.2020

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 8.10.2020
-
viernes, 9.10.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 16.10.2020
-
lunes, 19.10.2020

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 6.10.2020
-
miércoles, 7.10.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 14.10.2020
-
jueves, 15.10.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 22.7.2019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?