Amazing Art

Amazing Art 19045 Nó¿ skalpel modelarski + 12 ostrzy

Nó¿ skalpel modelarski + 12 ostrzy - Image 1
Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19045
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 2.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€4.80 o 3100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAmazing Art
Código de artículoAMZ19045
Peso0.09 kg
Ean:5902641619045
Añadido al catálogo:21.2.2018
TagsSkalpel Excel-Blades-Type-A AmazingArt-Blades AmazingArt-Knives

No¿yk (skalpel) modelarski z wymiennym ostrzem o d³ugo¶ci ok. 140 mm oraz ¶rednicy rzêdu 10 mm. Jego spor± zalet± jest prosty mechanizm wymiany ostrza, który zapewnia równie¿ jego nienajgorsze osadzenie i niez³± stabilno¶æ w czasie pracy. Korpus prezentowanego narzêdzia jest w przekroju okr±g³y. Warto dodaæ, ¿e zarówno czê¶æ r±czki, jak i element metalowy odpowiedzialny za zmianê ostrza zosta³y wyprofilowane, co niew±tpliwie poprawia komfort oraz ergonomiê pracy. U³atwia równie¿ pewny chwyt narzêdzia. Omawiany no¿yk nadaje siê idealnie do pracy z modelami plastikowymi. Pozwala na wycinanie ró¿nego typu drobnych i delikatnych elementów, takich jak chocia¿by: czê¶ci podwozia samolotów czy ¶mig³owców, maszty okrêtowe (zw³aszcza w skali 1:700!) albo elementy oporz±dzenia lub uzbrojenie figurek w skali 1:35 albo o wielko¶ci 54 mm. Przy odpowiednio du¿ej dozie umiejêtno¶ci mo¿na go wykorzystaæ przy tworzeniu lub pog³êbianiu linii podzia³u blach w modelach statków powietrznych. Oka¿e siê tak¿e przydatny przy wielu innych pracach modelarskich, chocia¿by przy odcinaniu ta¶my modelarskiej lub wycinaniu kalkomanii. Mo¿na go równie¿ z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania masy szpachlowej na powierzchniê modelu. W sk³ad prezentowanego zestawu wchodzi 12 zapasowych ostrzy, które zosta³y umieszczone w plastikowym etui umo¿liwiaj±cym ich przechowywanie. Do no¿yka zosta³a dodana tak¿e specjalna nasadka z  tworzywa sztucznego, która zmniejsza ryzyko skaleczenia. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Nó¿ modelarski Classic Nr.1 z ostrzem #11 precyzyjnym, K18 Dark Blue SoftGrip Knife Non-Roll w/Safety Cap albo K18 Black Grip Knife Non-Roll With Safety Cap.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Nó¿ skalpel modelarski + 12 ostrzy
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 2.3.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021
-
jueves, 11.3.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021
-
martes, 9.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 21.2.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19878
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19861
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19816
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19847
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19922
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.63 o 1100 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19854
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19885
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19908
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19892
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19939
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19915
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.30 o 1500 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc20014
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.22 o 2100 pts.

Artículos similares

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19786
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3600 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18581
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.29 o 2800 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18598
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.47 o 3600 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19946
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.30 o 2200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam69938
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.30 €10.71
o 7000 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74040
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.59 €10.99
o 7200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74098
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.11 €24.79
o 16200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74020
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.59 €10.99
o 7200 pts.

Fabricante: Suyata
Código de producto: SUY-CT-001
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.45 o 6200 pts.

Fabricante: Suyata
Código de producto: SUY-CT-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.45 o 6200 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90075
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.08 o 19600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90073
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.72 o 23300 pts.