Olfa

Olfa RM30X30 Obrotowa mata do ciêcia RM30x30

Obrotowa mata do ciêcia RM30x30 - Image 1
Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-RM30X30
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 29.5.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€37.87 o 24700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteOlfa
Código de artículoOLF-RM30X30
Peso0.72 kg
Ean:091511300833
Añadido al catálogo:12.11.2010
TagsCutting-mat

Mata model:RM-30x30  to "samogoj±ca" uniwersalna obrotowa mata do ciêcia. Mata ma nadrukowan± podzia³kê centymetrow±.

Wymiary: 300x300mm Grubo¶æ: 2,8mm

Mata RM-30x30 przeznaczona jest do ciêcia no¿ami kr±¿kowymi, skalpelami jak i no¿ami segmentowymi.
Nie jest jednak zalecane ciêcie na niej z du¿± si³± no¿ami z ostrzami segmentowymi model: HB i LB.

Mata dziêki swojej obrotowej konstrukcji pozwala na wycinanie obiektów bez konieczno¶ci przesuwania ich i obracania na podk³adzie w czasie ciêcia oraz pozwala unikn±æ konieczno¶ci poruszania siê w trakcie pracy dooko³a obiektu. Mata skutecznie chroni ostrze przed zbyt szybkim stêpieniem a blat sto³u przed uszkodzeniem.

 • Mata sk³ada siê z dwóch oddzielnych czê¶ci - obrotowej maty w³a¶ciwej i stabilnej antypo¶lizgowej bazy. Mata w³a¶ciwa ma dwuwarstwow± konstrukcjê - warstwa wierzchnia z miêkkiego pcv pozwala by ostrze no¿a zag³êbia³o siê w niej podczas ciêcia skuteczne przecinaj±c materia³, twarda warstwa spodnia uniemo¿liwia przeciêcie maty. Baza jest równie¿ dwuwarstwowa - sk³ada siê z twardego pcv i antypo¶lizgowej pianki ¶wietnie trzymaj±cej siê pod³o¿a;
 • Powierzchnia maty jest lekko szorstka, co zapobiega po¶lizgowi materia³u, a trwale nadrukowana podzia³ka u³atwia ciêcie.

Maty OLFA produkowane s± unikaln± technologi± wy³±cznie w Japonii ze specjalnie dobranych tworzyw o wysokiej czysto¶ci. Dziêki temu wyró¿niaj± siê one szczególnie du¿± trwa³o¶ci± i gwarantuj± maksymaln± ¿ywotno¶æ ostrzy.

UWAGI
 • Maty OLFA nale¿y przechowywaæ le¿±ce p³asko;
 • Maty OLFA nale¿y chroniæ przed ciep³em;
 • Mat OLFA nie nale¿y pozostawiaæ w miejscach nas³onecznionych.

Odkszta³cone pod wp³ywem ciep³a maty nie odzyskuj± pierwotnego kszta³tu.

Mat nie wolno u¿ywaæ do ciêcia no¿em MC-45.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Obrotowa mata do ciêcia RM30x30
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
viernes, 29.5.2020

más de 1 uds.
lunes, 8.6.2020

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.6.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.6.2020

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.6.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.6.2020

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.6.2020
-
martes, 9.6.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.6.2020
-
miércoles, 17.6.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 12.11.2010
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-FCM-A2
Disponibilidad: ¡disponible!

€60.44 o 39400 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-FCM-A3
Disponibilidad: lo traemos en unos 5-10 días laborables

€40.83 o 26600 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-TCML
Disponibilidad: ¡disponible!

€121.96 o 79400 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA2
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.23 o 21000 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA1
Disponibilidad: ¡disponible!

€61.78 o 40200 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA4
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.74 o 7000 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-RMICM
Disponibilidad: ¡disponible!

€50.77 o 33100 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-RMICC
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.42 o 8700 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-NCML
Disponibilidad: ¡disponible!

€99.93 o 65100 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA3
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.46 o 10700 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-RMICS
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.16 o 17000 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-HALFCMA3
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.53 o 9500 pts.