Modellers World P003 Old Rust

P003 Old Rust - Image 1
Fabricante: Modellers World
Código de producto: MDW-P003
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 12.8.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€3.97 o 2600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteModellers World
Código de artículoMDW-P003
Peso0.06 kg
Capacidad35ml
Añadido al catálogo:17.7.2019

PL
Zalecane stosowanie:

 • Zaawansowana stara rdza
 • Ciemny ton czerwonych pustyni

Wysokiej jako¶ci pigment dla modelarzy do tworzenia realistycznych efektów b³ota, kurzu, piachu i podobnych. Kolory pigmentów Modellers World stworzyli¶my poprzez blendowanie wielu naturalnych, ziemistych odcieni. Dlatego te¿ charakteryzuj± siê szerokim spektrum tonalnym barw i realistycznym odwzorowaniem rzeczywisto¶ci.

Wygodna aplikacja: opakowanie pomy¶lane o komforcie modelarza, p³askie o du¿ej powierzchni zapobiega przypadkowemu przewróceniu i rozsypaniu pigmentu, a tak¿e u³atwia nabieranie go nawet przy pomocy szerokich pêdzli. Opakowania zawieraj± stalowe kulki, które przy ka¿dym poruszeniu opakowaniem rozbijaj± pigment, zachowuj±c jego puszysto¶æ. Dziêki temu nawet po latach u¿ywania i ch³oniêcia wilgoci z powietrza pigmenty Modellers World zachowaj± swoj± fakturê.

Oszczêdno¶æ miejsca: pude³ka pigmentów Modellers World posiadaj± frezowane krawêdzie, by móc je ustawiaæ nawet w wysokie s³upki bez ryzyka przewrócenia. Mo¿esz w ten sposób zaoszczêdziæ sporo miejsca na biurku lub segregowaæ kolory pigmentów w wybrane przez siebie schematy.

Wyprodukowano w Polsce.

 

ENG
Recommended use:

 • Advanced old rust
 • Red deserts dark tone

High-quality pigment for modelers to create realistic effects of mud, dust, sand and similar. We created the colors of Modellers World pigments by blending many natural, earthy shades. Therefore, they are characterized by a wide tonal spectrum of colors and a realistic representation of reality.

Comfortable application: the packaging is designed with the comfort for a modeler, flat with a large surface prevents accidental overturning and spilling of the pigment, and also makes it easy to get it even with wide brushes. The packages contain steel balls that break the pigment with each package, keeping it fluffy. Thanks to this, even after years of using and absorbing moisture from the air, Modellers World pigments will retain their texture.

Space-saving: Modellers' pigment boxes have milled edges to be able to set up even high posts without the risk of tipping. In this way, you can save a lot of desk space or segregate the colors of pigments in the diagrams you choose.

Made in Poland.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: P003 Old Rust
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 12.8.2020

más de 1 uds.
jueves, 13.8.2020

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 19.8.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 20.8.2020

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 19.8.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 20.8.2020

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 20.8.2020
-
viernes, 21.8.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 21.8.2020
-
lunes, 24.8.2020

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.8.2020
-
miércoles, 19.8.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 19.8.2020
-
jueves, 20.8.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 17.7.2019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?