Tamiya

Tamiya 86018 PS18 Metallic Purple Spray

PS18 Metallic Purple Spray - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam86018
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 23.2.2021
€7.33 -5% €6.93 o 4500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam86018
Peso0.12 kg
Ean:4950344994380
Capacidad100ml
Añadido al catálogo:18.7.2008

Farby Tamiya PS w Sprayu zosta³y opracowane specjalnie do malowania karoserii z prze¼roczystego poliwêglanu, wykorzystywanych w modelach R/C.
Ka¿da puszka zawiera 100ml farby, która powinna wystarczyæ do pomalowania ca³ej karoserii z zewn±trz.

Malowanie rozpoczynamy od porz±dnego wstrz±sniêcia opakowaniem, co pozwoli na odpowiednie wymieszanie wewn±trz farby. Karoseriê najlepiej malowaæ z odleg³o¶ci 30cm od powierzchni.
Po wyschniêciu, stosowaæ dodatkowe pokrycie.
Ma³e elementy powinny byæ malowane rêcznie pêdzelkiem przy u¿ycziu farb do poliwêglanu Tamiya w butelkach.
Farby te s± nieprzepuszczalne dla ropy naftowej i paliw, dziêki czemu mog± one byæ bezpiecznie stosowane do pojazdów R/C zasilanych benzyn±.

These spray paints were especially developed for decorating transparent polycarbonate bodies used in R/C car modeling. Each can contains 100ml of paint, which is the appropriate amount for finishing the model. Paint the body from the inside, keeping the can about 30cm from the surface. After curing, apply another coat. Small details should be brush painted beforehand, using Tamiya bottle paints for polycarbonate. These paints are impervious to oil and fuels, so they can be safely used on gas-powered R/C bodies.

Farba w spray'u


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: PS18 Metallic Purple Spray
Añadido al catálogo: 18.7.2008
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?