Angraf 121 PZL I-22 Iryda M93K

PZL I-22 Iryda M93K - Image 1
Escala: 1:33
Fabricante: Angraf
Código de producto: ANG-121
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 24.2.2021
€19.47 o 12700 pts.

Incluido 8.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAngraf
Código de artículoANG-121
Peso0.15 kg
Escala1:33
Añadido al catálogo:27.6.2018
TagsPZL-I-22

PZL I-22 Iryda to polski samolot szkolno-bojowy o konstrukcji metalowej w uk³adzie górnop³ata, z podwoziem trójpodporowym – chowanym w locie. Napêd zapewnia³y dwa silniki SO-3W22 albo PZL K-15. Samolot zosta³ oblatany w 1985 r., ale jego produkcja zosta³a ograniczona do kilkunastu sztuk. Maszyna by³a uzbrojona w dzia³ko GSz-23£ kal. 23 mm oraz mog³a przenosiæ uzbrojenie na czterech pylonach podskrzyd³owych.

PZL I-22 Iryda zosta³a opracowana jako nastêpczyni samolotu TS-11 Iskra, a prace nad now± maszyn± wystartowa³y ju¿ w 1976 roku. Pierwsze prototypy by³y gotowe na pocz±tku lat 80. XX wieku, ale prace nad docelow± wersj± samolotu przeci±ga³y siê z powodów problemów technicznych oraz finansowych. Po upadku w³adzy komunistycznej w Polsce, testowano na samolocie silniki firmy Rolls-Royce, jak równie¿ wprowadzono awionikê firmy Sagem. W latach 1992-1996 u¿ytkowano osiem maszyn tego typu w 58 Lotniczym Pu³ku Szkolnym. Jednak w zwi±zku z niemo¿no¶ci± wyeliminowania b³êdów konstrukcyjnych projekt zosta³ anulowany, a PZL I-22 Iryda nie wesz³a do produkcji wieloseryjnej. Co ciekawe, na prze³omie XX i XXI wieku samolotem interesowa³y siê Indie, ale do zakupu maszyny czy te¿ licencji na jego produkcjê nie dosz³o.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: PZL I-22 Iryda M93K
Añadido al catálogo: 27.6.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:33
Fabricante: Sklej Model
Código de producto: SKL_AKC_17
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.97 o 8500 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Sklej Model
Código de producto: SKL_AKC_17-3
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.05 o 2600 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Sklej Model
Código de producto: SKL_AKC_17-2
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.05 o 2600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:33
Fabricante: Sklej Model
Código de producto: SKL17
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.38 o 7400 pts.