Model Maker Decals

Model Maker Decals D48121 PZL P.11 IN POLISH SERVICE PART I

PZL P.11 IN POLISH SERVICE PART I - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48121
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 23.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.77 o 6900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteModel Maker Decals
Código de artículoMMD-D48121
Peso0.01 kg
Escala1:48
Añadido al catálogo:7.6.2019
TagsPoland-Insignia PZL-P.11

Polskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ bia³o-czerwon± szachownicê jako swój znak rozpoznawczy ju¿ od koñca 1918 roku. W pierwszych dniach odzyskiwania niepodleg³o¶ci jako znaki rozpoznawcze stosowano np. tarczê herbow± w barwach bia³o-czerwonych czy te¿ skierowany ku do³owi (z czerwonym polem po prawej) sztandar polski. Warto dodaæ, ¿e bia³o-czerwona szachownica by³a pocz±tkowo osobistym god³em pilota Stefana Steca, które to god³o na jego samolocie zauwa¿y³ pp³k. Hipolit £ossowski i rekomendowa³ Sztabowi Generalnemu jako znak przynale¿no¶ci pañstwowej. Od 1 grudnia 1918 r. owa szachowania sta³a siê oficjalnym znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa. W latach 1918-1921 stosowano stosunkowo prost± szachownicê o dwóch polach bia³ych i dwóch czerwonych bez obwoluty. W 1921 r. do pól bia³ych dodano czerwone obwoluty, a do czerwonych pól – obwoluty bia³e. Co ciekawe ten znak rozpoznawczy przetrwa³ a¿ do 1993 roku, kiedy to zmieniono jedynie kolejno¶æ pól w szachownicy zachowuj±c ogólny uk³ad znaku. Warto dodaæ, ¿e po klêsce kampanii wrze¶niowej polscy lotnicy nadal stosowali bia³o-czerwon± szachownicê dla podkre¶lenia przynale¿no¶ci pañstwowej swych samolotów. W przypadku maszyn wykorzystywanych we Francji w latach 1939-1940 szachownice malowano w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba samolotu, natomiast w Wielkiej Brytanii (1940-1945) szachownica by³a znacznie mniejsza i malowana w nosie maszyny.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: PZL P.11 IN POLISH SERVICE PART I
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

jueves, 23.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 1.10.2021
-
lunes, 4.10.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 7.6.2019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48106
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.14 o 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48100
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.22 o 8600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48108
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.22 o 10700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48129
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.55 o 6000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48063
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.14 o 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48088
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.55 o 6000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48114
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.77 o 6900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48077
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.88 o 3400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-48-020
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.50 o 10900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-48-013
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.30 o 8000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Vinci
Código de producto: VIN48002
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.10 o 3600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch48007
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.