NEW! Arma Hobby 40002 PZL P.11c Model Kit

PZL P.11c Model Kit - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Arma Hobby
Código de producto: AMH40002
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 15.6.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€25.78 o 16800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteArma Hobby
Código de artículoAMH40002
Escala1:48
Añadido al catálogo:1.6.2021
TagsPZL-P.11
PZL P.11a (tzw. jedenastka)to polski, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej ze skrzyd³ami w uk³adzie Pu³awskiego, usterzeniem klasycznym oraz sta³ym podwoziem. Oblot prototypu nast¹pi³ w 1931 roku, ale produkcja seryjna trwa³a w latach 1937-1939. Pierwsza wersja seryjna to PZL P.11a napêdzana silnikiem Bristol Mercury IV S2 o mocy 550KM. Traktowano j¹ jednak jako wersjê przejœciow¹ i zamówiono tylko 50 sztuk. W lecie pojawi³a siê najs³ynniejsza wersja „jedenastki”- PZL P.11c. Mia³a ona udoskonalony kad³ub, skrzyd³a oraz statecznik pionowy. Poprawia³a to wszystko aerodynamikê samolotu. Zmianie nie uleg³a jednostka napêdowa. Zainteresowanie konstrukcj¹ wyrazi³a min. Rumunia, gdzie w zak³adach IAR powsta³o 95 sztuk licencyjnie budowanego PZL P.11. W chwili wybuchu wojny wszystkie wersje P.11 by³y samolotami zdecydowanie wolniejszymi od swoich niemieckich przeciwników, ale jednoczeœnie posiada³ wiêksz¹ zwrotnoœæ, du¿¹ prêdkoœæ wznoszenia oraz posiada³ mniej awaryjny silnik, ni¿ samoloty niemieckie. Odnios³y w toku kampanii wrzeœniowej wiele zwyciêstw nad nieprzyjacielem, g³ównie w ramach Brygady Poœcigowej. Dane techniczne (wersja P.11c): d³ugoœæ: 7,55m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 10,72m, wysokoœæ: 2,85m, prêdkoœæ maksymalna: 367km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14,5m/s, pu³ap maksymalny: 8000m, zasiêg maksymalny: 550km, uzbrojenie: sta³e- 2 karabiny maszynowe wz.33 kal.7,92mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: PZL P.11c Model Kit
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
martes, 15.6.2021

más de 1 uds.
miércoles, 16.6.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 22.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 23.6.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 22.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 23.6.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 23.6.2021
-
jueves, 24.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 24.6.2021
-
viernes, 25.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 1.6.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-A4900
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 2700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE1175
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.94 o 3700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu491175
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.16 o 10000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX772
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch48060
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch48059
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch48057
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch48090
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch48058
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Choroszy Modelbud
Código de producto: CHOZ4801
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.46 o 4900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-AM-48-160
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.34 o 6700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48121
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.58 o 6900 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Arma Hobby
Código de producto: AMH40001
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.26 o 23600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir848094
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.47 o 10100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir481009
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.25 o 13200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir48101
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.25 o 13200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir481002
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.25 o 13200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir481101
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.74 o 16100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir900002
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.04 o 21500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir48103
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.25 o 13200 pts.

-5%

Escala: 1:32
Fabricante: IBG
Código de producto: IBG32004
Disponibilidad: ¡disponible!

€56.41 €53.45
o 36700 pts.

-5%

Escala: 1:32
Fabricante: IBG
Código de producto: IBG32001
Disponibilidad: ¡disponible!

€53.45 €50.77
o 34800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Arma Hobby
Código de producto: AMH70017
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.63 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Arma Hobby
Código de producto: AMH70015
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.22 o 9900 pts.