MAC

MAC 72036 Phonix D.II

Phonix D.II - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: MAC
Código de producto: MAC72036
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 27.7.2021
€14.90 o 10500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteMAC
Código de artículoMAC72036
Peso0.09 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:27.12.2006
TagsPhonix-D.II

Phönix D.II by³ austrowêgierskim, dwup³atowym samolotem my¶liwskim z koñcowego okresu I wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1917 albo na pocz±tku 1918 roku. Szacuje siê, ¿e samolotów tego typu – w wersji D.II oraz D.IIa – wyprodukowano ok. 190 sztuk. Samolot mierzy³ ok. 6,6 m d³ugo¶ci, przy rozpiêto¶ci skrzyde³ rzêdu ok. 9,8 metra. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Hiero o mocy 230 KM. Prêdko¶æ maksymalna dochodzi³a do ok. 180 km/h. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z dwóch karabinów maszynowych Schwarzlose. My¶liwiec Phönix D.II zosta³ opracowany w wytwórni lotniczej Phönix Flugzeug-Werke na potrzeby austrowêgierskiego lotnictwa wojskowego, czyli Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen – w skrócie KuKLFT. W swej istocie stanowi³ modernizacjê udanego samolotu my¶liwskiego Phönix D.I. W stosunku do swego pierwowzoru ró¿ni³ siê kszta³tem usterzenia poziomego oraz usuniêciem owiewki kabiny pilota. Natomiast w wersji D.IIa montowano wyra¼nie silniejsz± jednostkê napêdow±. Jako ciekawostkê, mo¿na odnotowaæ, ¿e na maszynach Phönix D.II latali te¿ piloci austrowêgierscy polskiego pochodzenia, w¶ród nich as my¶liwski Frank Linke-Crawford, urodzony w Krakowie.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Phonix D.II
Añadido al catálogo: 27.12.2006
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Blue Rider Publishing
Código de producto: BLU-BR230
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.72 o 4000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-212
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-210
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.90 o 3500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-213
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.69 o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-161
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.90 o 3500 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-01
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72439
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.65 o 5100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Special Hobby
Código de producto: SPH48036
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.38 o 17200 pts.