Vallejo

Vallejo T03002 Pilniki diamentowe iglaki (5 szt.)

Pilniki diamentowe iglaki (5 szt.) - Image 1
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALT03002
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 5.3.2021
€16.84 o 11000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteVallejo
Código de artículoVALT03002
Peso0.08 kg
Ean:8429551930109
Añadido al catálogo:27.12.2017
TagsPilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 5 diamentowych pilników modelarskich, z których ka¿dy ok. 140 mm d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± ró¿ne przekroje, w tym: p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y, kwadratowy oraz trójk±tny. R±czka (uchwyt) ka¿dego z nich zosta³a wykonana z tworzywa w kolorze czerwonym, co poprawia komfort i ergonomiê pracy. Ich czê¶ci robocze (¶cierne) zosta³y wykonane z wykorzystaniem niez³ej jako¶ci nasypu diamentowego, dziêki czemu cechuj± siê wysok± twardo¶ci± oraz niez³± ¿ywotno¶ci±. W stosunku do tradycyjnych pilników pozwalaj± te¿ na bardziej równomierne i precyzyjne usuwanie nadmiernej ilo¶ci szlifowanego materia³u. Prezentowane narzêdzia modelarskie mo¿na wykorzystaæ do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu), ale te¿ elementów fototrawionych. Podobnie jak inne pilniki diamentowe, oka¿± siê równie¿ u¿yteczne przy szlifowaniu tzw. twardych tworzyw sztucznych oraz elementów gumowych o wysokim stopniu twardo¶ci. Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce ma³ych powierzchni i detali modelarskich. Pilniki o przekrojach: okr±g³ym i pó³okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie powierzchni zaokr±glonych. Prezentowane pilniki mo¿na z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Assorted diamond files set, 3 PCS Mini Diamond File Set - 100MM albo Zestaw pilników diamentowych 5 szt..

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Pilniki diamentowe iglaki (5 szt.)
Añadido al catálogo: 27.12.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales
-12%

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55609
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.49 €6.57
o 4900 pts.

Artículos similares

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR561
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.19 o 4700 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18994
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.80 o 3800 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90660
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.53 o 8800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR560
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.86 o 5800 pts.

Fabricante: Italeri
Código de producto: ita50820
Disponibilidad: no disponible

€10.79 o 7000 pts.

Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru09965
Disponibilidad: no disponible

€7.14 o 4700 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18574
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.56 o 3000 pts.

Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTT02
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 o 11300 pts.

Fabricante: Yato
Código de producto: YTO6163
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 6500 pts.

Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD03
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.66 o 6900 pts.

-12%

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55608
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.06 €14.12
o 10500 pts.

Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTT15
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.10 o 5900 pts.