AFV Club

AFV Club 35S25 Pz.Kpfw VI "Tiger" Ausf.E (Transport Mode)

Pz.Kpfw VI "Tiger" Ausf.E (Transport Mode) - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35S25
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 2.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€41.90 o 27300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAFV Club
Código de artículoafv35S25
Peso0.64 kg
Ean:4716965359256
Escala1:35
Añadido al catálogo:19.3.2012
TagsTiger-I
Pz.Kpfw VI (Sd.Kfz.181) Tiger to niemiecki czo³g ciê¿ki z okresu II wojny œwiatowej, bêd¹cy jednym z najs³ynniejszych pojazdów bojowych tego czasu. Dowództwo niemieckiej Panzerwaffe nosi³o siê z pomys³em stworzenia czo³gu ciê¿kiego ju¿ od pocz¹tku wojny, jednak pierwsze próby w postaci czo³gu wielowiekowego Neubaufahrzeuge okaza³y siê niepowodzeniem. W 1939 i 1940 prowadzono je nieefektywnie, jednak po starciu na froncie wschodnim z T-34 i KW-1 prace nad nowym czo³giem ciê¿kim przyspieszy³y. 20 kwietnia 1942 roku, prototyp nowego czo³gu, pod oznaczeniem VK 4501 (H), przeszed³ próby poligonowe w obecnoœci Adolfa Hitlera i krótko póŸniej zosta³ skierowany do produkcji seryjnej. Pierwsze wersje produkcyjne by³y oznaczone jako Pz.Kpfw VI Ausf.H1 (póŸniej Ausf.E). W toku produkcji w latach 1942-1945 czo³g by³ systematycznie modyfikowany poprzez np. dodanie filtrów przeciwpy³owych Feifell, inne umieszczenie reflektorów, modernizacjê sprzêtu optycznego, zmiany wie¿yczce dowódcy itp. Napêd zapewnia³ gaŸnikowy silnik 12-cylindrowy Maybach HL230 P45 o mocy 700 KM. Czo³g Pz.Kpfw VI, chocia¿ nie posiada³ tak wyprofilowanego przedniego kad³uba jak T-34 czy Pantera, by³ pojazdem potê¿nie opancerzonym (przedni pancerz do 120mm), uzbrojonym w bardzo skuteczn¹ armatê KwK 36 L/56 kal.88mm, który zdoby³ sobie s³awê najskuteczniejszego czo³gu II wojny œwiatowej. By³ pojazdem zdecydowanie lepszym od alianckich M4 czy Churchill’a oraz sowieckiego T-34/76. Móg³ tak¿e swobodnie podj¹æ walkê z IS-2 czy M-26, przewy¿szaj¹c je skutecznoœci¹ g³ównego uzbrojenia. Z drugiej strony Pz.Kpfw VI posiada³ wady-przede wszystkim by³ niesamowicie czasoch³onny w produkcji oraz posiada³ bardzo skomplikowane zawieszenie. W póŸniejszym okresie wojny tak¿e jakoœæ pancerza Tygrysa siê pogorszy³a co wynika³o z braku dostêpu niemieckiej gospodarki do z³ó¿ molibdenu. Pomimo tych wad, Tygrys na polach bitew okaza³ siê broni¹ nad wyraz skuteczn¹. Z powodzeniem walczy³ w Tunezji, na £uku kurskim, w Normandii i na froncie wschodnim. Dane techniczne: d³ugoœæ (z luf¹): 8,45m, szerokoœæ: 3,7m, wysokoœæ: 2,93m, moc silnika: 700KM, masa: 56,9 t, zasiêg (po drodze): 100km, prêdkoœæ maksymalna (po drodze): 38km/h, uzbrojenie: 1 armata KwK 36 L/56 kal. 88 mm, 3 karabiny maszynowe MG 34 kal. 7,92 mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Pz.Kpfw VI "Tiger" Ausf.E (Transport Mode)
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 2.3.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021
-
jueves, 11.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 19.3.2012
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35115
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.12 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35093
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.40 o 13900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35131
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.23 o 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35094
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.40 o 13900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35129
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.73 o 14200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35107
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.85 o 12900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35095
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.34 o 9300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv-TH35011
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.07 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv-AC35004
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.08 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-13
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduTP004
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.39 o 2700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu35442
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.94 o 3700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35079
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.53 o 23800 pts.

-8%

Escala: 1:35
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita0286
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.08 €23.07
o 16300 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35217
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.89 €9.39
o 6100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Academy
Código de producto: aca13264
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.80 o 24000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx01363
Disponibilidad: ¡disponible!

€39.75 o 25900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rye Field Model
Código de producto: RFM-RM-5015
Disponibilidad: ¡disponible!

€55.07 o 35900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rye Field Model
Código de producto: RFM-RM-5025
Disponibilidad: ¡disponible!

€94.02 o 61200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rye Field Model
Código de producto: RFM-RM-5010
Disponibilidad: ¡disponible!

€80.86 o 52700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Academy
Código de producto: aca13509
Disponibilidad: ¡disponible!

€39.75 o 25900 pts.

-8%

Escala: 1:35
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6557
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.80 €33.84
o 24000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Betexa
Código de producto: BET223
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.32 o 2800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rye Field Model
Código de producto: RFM-RM-5003
Disponibilidad: ¡disponible!

€79.24 o 51600 pts.