Stalingrad

NEW! Stalingrad 3553 Red Army Artillerymen At Rest

Red Army Artillerymen At Rest - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3553
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 6.11.2021
€42.46 o 30100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteStalingrad
Código de artículoSTL-3553
Peso0.02 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:11.5.2021
TagsRussian-World-War-II-Artillery-Crew

Armia Czerwona w latach 20. i 30. XX wieku przechodzi³a intensywny rozwój tak gdy idzie o zwiêkszenie swych stanów etatowych, jak i nasycenie broniami technicznymi. Jednym z najdynamiczniej rozwijanych rodzajów broni by³a artyleria (tak lufowa, jak i rakietowa), w której upatrywano jeden z podstawowych, je¿eli nie kluczowy, rodzaj broni na polu walki. Wprowadzono wówczas (tj. w latach 30. XX wieku) na uzbrojenie Armii Czerwonej kilka udanych rodzajów dzia³, a na szczególn± uwagê zas³uguje chocia¿by armata dywizyjna F-22 kal. 76,2 mm, armata korpu¶na M1931/37 kal. 122 mm czy armato-haubica M1937 (M£-20) kal. 152 mm. By³y to bronie, które rozwijano i modernizowano w czasie II wojny ¶wiatowej i które nie odstawa³y znacz±co od swych odpowiedniczek w armii niemieckiej. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e Armia Czerwona rozwija³a te¿ artyleriê bardzo ciê¿k±, czego przyk³adem mo¿e byæ wprowadzenie do uzbrojenia haubicy Br-4 kal. 203 mm, której produkcja wystartowa³a w 1932 roku. Warto dodaæ, ¿e w 1941 r. na etacie sowieckiej dywizji strzeleckiej znajdowa³o siê w sumie 144 dzia³a ró¿nych kalibrów i ró¿nego przeznaczenia, a w sk³adzie dywizji znajdowa³ siê pu³k artylerii z³o¿ony z piêciu dywizjonów armat i haubic. Natomiast w 1945 r. na etacie pomniejszonej w stosunku do 1941 r. dywizji piechoty znajdowa³o siê 130 dzia³ ró¿nych kalibrów i ró¿nego przeznaczenia oraz 12 dzia³ samobie¿nych (bardzo czêsto SU-76). Do tego, dywizje piechoty radzieckiej by³y czêsto wspierane w boju wydzielonymi pu³kami artyleryjskimi.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Red Army Artillerymen At Rest
Añadido al catálogo: 11.5.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.72 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L14
Disponibilidad: ¡disponible!

€11 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L29
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.72 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM295
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.26 o 10100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM305
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.71 o 11800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35586
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.19 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: VoyagerModel.Co.Ltd
Código de producto: VOY-PEA330
Disponibilidad: a pedido

€6.81 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A123
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.99 o 5700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A021
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.53 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A124
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.99 o 5700 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35026
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.79 €4.53
o 3200 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35027
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.58 €4.35
o 3100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35369
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.35 o 22200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35185
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.51 o 6000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35231
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.99 o 8500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35081
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.95 o 14900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00427
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.99 o 9900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icm35592
Disponibilidad: ¡disponible!

€50.36 o 35700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00428
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.87 o 7000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icmDS3512
Disponibilidad: ¡disponible!

€69.61 o 49300 pts.