Dragon

Dragon 11026 "Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module

"Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra11026
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 14.1.2022
€36.77 -5% €34.77 o 25700 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: SPAIN
Para cambiar el país haga clic aquí

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteDragon
Código de artículodra11026
Peso0.53 kg
Ean:089195110268
Escala1:72
Añadido al catálogo:9.4.2021
TagsApollo-program Sikorsky-SH-3-Sea-King

Sikorsky SH-3 Sea King (inne oznaczenie: Sikorsky S-61) to amerykañski, morski ¶mig³owiec wielozadaniowy z okresu Zimnej Wojny oraz czasów wspó³czesnych. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1959 r., a maszyna wesz³a do s³u¿by w 1961 roku. ¦mig³owiec – w wersji SH-3 – ma d³ugo¶æ 16,7 m, a ¶rednica jego wirnika g³ównego wynosi 19 metrów. Napêd zapewniaj± dwa silniki General Electric T58-GE-10 o mocy 1400 KM ka¿dy. Jego prêdko¶æ maksymalna dochodzi do 267 km/h. ¦mig³owiec posiada uk³ad klasyczny z pojedynczym wirnikiem g³ównym oraz ¶mig³em na belce ogonowej.

Sikorsky SH-3 Sea King zosta³ opracowany na potrzeby US Navy, przede wszystkim jako pok³adowy ¶mig³owiec ZOP (zwalczania okrêtów podwodnych), który by³by zdolny do l±dowania na wodzie. Z czasem spektrum realizowanych zadañ zosta³o powiêkszone w tym miêdzy innymi o zadania ratownictwa morskiego czy zwalczanie jednostek nawodnych. Przy konstrukcji maszyny po³o¿ono spory nacisk na jej niezawodno¶æ oraz zdolno¶æ do mo¿liwie d³ugotrwa³ego lotu. W toku produkcji powsta³o wiele wersji rozwojowych tego udanego ¶mig³owca, w¶ród których mo¿na wskazaæ miêdzy innymi: SH-3A (pierwsza, produkowana rzeczywi¶cie seryjnie wersja maszyny na potrzeby US Navy), CH-3B (wersja transportowa przeznaczona dla USAF), HH-3E Jolly Green Giant (¶mig³owiec ratowniczo-poszukiwawczy) czy UH-3H (wersja transportowa dla US Navy). Warto te¿ dodaæ, ¿e produkcja licencyjna tego ¶mig³owca toczy³a siê w Wielkiej Brytanii, gdzie by³ wytwarzany jako Westland Sea King. Zosta³a ona oblatana w 1969 r. i ró¿ni³a siê od swego amerykañskiego pierwowzoru przede wszystkim zastosowaniem silników Rolls-Royce Gnome. Zastosowano w niej równie¿ dalece zmienion± awionikê oraz inne wyposa¿enie do dzia³añ ZOP.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: "Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module
Añadido al catálogo: 9.4.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-A72056
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.27 o 25400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-A72054
Disponibilidad: a pedido

€20.71 o 14500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73468
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.18 o 7800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX359
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.20 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73470
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.91 o 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS468
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.55 o 3900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX341
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.20 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72709
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.03 o 3500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72558
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.26 o 12800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72557
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.26 o 12800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS465
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.55 o 3900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-A72055
Disponibilidad: a pedido

€20.71 o 14500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx55307
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.14 o 16900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx50106
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.77 o 25000 pts.

-12%

Escala: 1:144
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv-AR14405
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.66 €15.53
o 12400 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Orange Hobby
Código de producto: RNG-N07-062-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.08 o 11300 pts.

Escala: 1:150
Fabricante: Sklej Model
Código de producto: SKL02
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.72 o 4100 pts.

Escala: 1:150
Fabricante: Sklej Model
Código de producto: SKL07
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.98 o 4300 pts.

Escala: 1:24
Fabricante: Betexa
Código de producto: BET117
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.28 o 3000 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: New Ware
Código de producto: NWR-016
Disponibilidad: a pedido

€174.10 o 121800 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: New Ware
Código de producto: NWR-129
Disponibilidad: a pedido

€106.56 o 74500 pts.