MiniArt

MiniArt 16005 Roman Legionary I Century AD

Roman Legionary I Century AD - Image 1
Escala: 1:16
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna16005
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€12.79 -5% €12.15 o 9000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMiniArt
Código de artículomna16005
Peso0.16 kg
Ean:4820041100196
Escala1:16
Añadido al catálogo:18.10.2006
TagsRoman-Ancient-Army

Piechota w armii rzymskiej od zawsze odgrywa³a wielk±, wrêcz decyduj±c± rolê i tak naprawdê decydowa³a o wyniku bitew. W okresie wczesnej Republiki (VI-V w. pne), piechota rzymska zapewne stosowa³a szyk falangi i by³a w pewien sposób podobna do jednostek tego typu w greckich polis. Jednak w toku wojen samnickich (IV-III w. pne) przesz³a ona gruntowne zmiany, które doprowadzi³y zapewne do wykszta³cenia siê trzech podstawowych rodzajów rzymskiej piechoty: triari (piechoty ciê¿kozbrojnej, walcz±cej w³óczni± i najbardziej do¶wiadczonej) hastati lub principes (g³ówna masa piechoty rzymskiej, uzbrojona w dwa pila, ciê¿k± tarcz± i mieæ) oraz velites (piechota lekkozbrojna). Piechota ta stosowa³a wówczas szyk manipularny. Tak ukszta³towana piechota rzymska walczy³a te¿ w toku wojen punickich z Kartagin± (264-146 r. pne) czy w toku walk we wschodniej czê¶ci Mare Nostrum. Na prze³omie II i I w. pne piechota rzymska za spraw± konsula Mariusza przesz³a kolejn± reformê. Jej uzbrojenie i ekwipunek zosta³y ujednolicone, wprowadzono te¿ krótko pó¼niej podzia³ na kohorty, a sama armia rzymska – w tym rzecz jasna równie¿ piechota – zosta³a uzawodowiona. W toku wojen domowych armia rzymska rozbudowa³a siê ilo¶ciowo, ale nie przechodzi³a fundamentalnych zmian organizacyjnych. Warto jednak dodaæ, ¿e zapewne pod koniec I w. pne pojawi³a siê na wyposa¿eniu legionistów lorica segmentata, czyli najbardziej znana i rozpoznawalna rzymska zbroja. W okresie Pryncypatu (lata od ok. 30 pne do ok. 235 ne) regularna armia liczy³a najczê¶ciej od 28 do 32 legionów, z których ka¿dy liczy³ ok. 5.000 ¿o³nierzy. W okresie kryzysu III wieku (235-284 r. ne) i w dobie Dominatu armia rzymska uleg³a rozbudowie do zapewne ok. 400-500 tys. ludzi, a jej uzbrojenie równie¿ uleg³o zmianie. Uproszczono produkcjê he³mów, tarcz czy pancerzy, a ¿o³nierze zaczêli wykorzystywaæ nowe rodzaje broni jak np. plumbata. Przyjmuje siê umownie, ¿e armia rzymska a¿ do bitwy pod Adrianopolem w 378 r. ne by³a w stanie wzglêdnie skutecznie stawiaæ czo³a kolejnym przeciwnikom. Dopiero po tej bitwie rozpoczyna siê jej zmierzch w zachodniej czê¶ci Imperium Romanum.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Roman Legionary I Century AD
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 25.10.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 18.10.2006
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-5%

Escala: 1:16
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna16007
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.97 €12.30
o 9200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hat
Código de producto: HAT8151
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.70 o 8300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve8034
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.47 o 6700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6115
Disponibilidad: ¡disponible!

€49.36 o 34800 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Hat
Código de producto: HAT9040
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.70 o 8300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6021
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.73 o 5500 pts.

Escala: 54mm
Fabricante: Nutsplanet
Código de producto: NTS-NP-002
Disponibilidad: a pedido

€46.88 o 33100 pts.

Escala: 90mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO90005
Disponibilidad: a pedido

€23.53 o 16600 pts.