Stalingrad

NEW! Stalingrad 8038 Round Brush No.3

Round Brush No.3 - Image 1
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-8038
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 17.10.2021
€6.86 o 4900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteStalingrad
Código de artículoSTL-8038
Peso0.01 kg
Ean:4607069788984
Añadido al catálogo:11.5.2021

Pêdzel modelarski o okr±g³ym w³osiu, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta jako „No.3” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 195 mm. Posiada czarny trzonek, który w przedniej czê¶ci zosta³ nieznacznie pogrubiony, co poprawia jego wywa¿enie oraz ergonomiê pracy. Natomiast w³osie prezentowanego narzêdzia jest w³osiem naturalnym, w którym zastosowano w³osie pozyskane miêdzy innymi od ³asicy syberyjskiej z podgatunku Kolinsky. Jest ono uwa¿ane za najlepszy rodzaj w³osia, jaki mo¿na zastosowaæ w pêdzlach modelarskich. Cechuje siê bardzo wysok± elastyczno¶ci±, ¶wietn± sprê¿ysto¶ci±,  jednocze¶nie jest dosyæ sztywne, a przy odpowiedniej konserwacji bardzo d³ugo zachowuje swój pierwotny kszta³t. Wykazuje siê równie¿ dobr± ch³onno¶ci±. Nadaje siê ¶wietnie do pracy z farbami akrylowymi – zarówno na bazie wody („water-based”), jak i alkoholu. Rzecz jasna jest mo¿liwe jego wykorzystanie z innymi rodzajami farb (na przyk³ad: emaliowymi czy tzw. metalizerami), ale wówczas bêdzie ono ulega³o szybszemu zu¿yciu. Prezentowane narzêdzie oka¿e siê szczególnie u¿yteczne przy malowaniu figurek oraz modeli plastikowych. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ przy tworzeniu dioram lub winiet. Po zakoñczeniu pracy oraz umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to chocia¿by: Painta Luxus, size 3, Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 3 albo Kolinsky Sable "3"

Round Brush No.3

Kolinsky brush No.3 is useful for figures base tone painting. Also recommended for AFV weathering and camo painting. Recommend products: Painta Luxus, size 3, Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 3 and Kolinsky Sable "3"

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Round Brush No.3
Añadido al catálogo: 11.5.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-8078
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.19 o 17100 pts.

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de producto: AMM-8712
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.57 o 5400 pts.

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de producto: AMM-8714
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.90 o 6300 pts.

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de producto: AMM-8713
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.81 o 6200 pts.

-12%

Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir100019
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.44 €2.14
o 1700 pts.

-13%

Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir100009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.08 €2.68
o 2200 pts.

-13%

Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir100021
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.66 €2.31
o 1900 pts.

Fabricante: MILAN
Código de producto: MLN-047112-0
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.67 o 1200 pts.

Fabricante: MILAN
Código de producto: MLN-0471106
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.46 o 3200 pts.

Fabricante: MILAN
Código de producto: MLN-0471104
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.72 o 2600 pts.

Fabricante: MILAN
Código de producto: MLN-0461100
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.75 o 1200 pts.

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de producto: AMM-8611
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.52 o 1100 pts.