The Bodi Miniatures

The Bodi Miniatures 35080 SS panzer recon officer #1

SS panzer recon officer #1 - Image 1
Escala: 1:35
Código de producto: TBM-35080
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 19.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.04 o 9200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteThe Bodi Miniatures
Código de artículoTBM-35080
Peso0.02 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:13.11.2020
TagsGerman-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: SS panzer recon officer #1
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 19.4.2021

más de 1 uds.
martes, 1.6.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 8.6.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 8.6.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 27.4.2021
-
miércoles, 28.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 9.6.2021
-
jueves, 10.6.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021
-
lunes, 26.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 7.6.2021
-
martes, 8.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 13.11.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35H01
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H010
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H011
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H012
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35H04
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L30
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35586
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.32 o 8700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L14
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.97 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L29
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM418
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.17 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM305
Disponibilidad: a pedido

€17.62 o 11500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35138
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.56 o 8800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35152
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.61 o 9500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35082
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.02 o 17000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: DEF Model
Código de producto: DEF-DO35029
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.90 o 10400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35036
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.24 o 11200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-060
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-048
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-062
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-041
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-065
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-061
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de producto: DDA-35158
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.07 o 12400 pts.