NEW! Angraf 195 STAR 266 ZBM Osiny

STAR 266 ZBM Osiny - Image 1
Escala: 1:25
Fabricante: Angraf
Código de producto: ANG-195
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 12.2.2021
€19.47 o 12700 pts.

Incluido 8.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAngraf
Código de artículoANG-195
Peso0.27 kg
Escala1:25
Añadido al catálogo:3.11.2020
TagsStar-266

Star 266 to polski, terenowy, wojskowy i cywilny samochód ciê¿arowy produkowany przez Fabrykê Samochodów Ciê¿arowych „Star” w Starachowicach. Pierwsze egzemplarze tego pojazdu powsta³y w 1969 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1973-2000.  Pojazd by³ napêdzany pojedynczym silnikiem S359 lub S359M o mocy 150 KM.

Star 266 powsta³ jako daleko id±ce rozwiniêcie samochodu ciê¿arowego Star 660 oraz jako jego nastêpca. W stosunku do pierwowzoru powiêkszono rozmiary pojazdu, zmieniono rozstaw osi, wprowadzono nowy kszta³t kabiny kierowcy, zmodyfikowano te¿ takie uk³ady jak hamulcowy czy instalacjê elektryczn±. Wyra¼nie wzros³a równie¿ masa w³asna ciê¿arówki – z 5650 kg do 7350 kilogramów. Wóz Star 266 bardzo szybko sta³ siê podstawow± ciê¿arówk± transportow± i wielozadaniow± Wojska Polskiego i pozostaje w linii do dnia dzisiejszego (2018 r.). Model ten by³ równie¿ eksportowany do kilku krajów, miêdzy innymi: Angoli, Birmy, Jemenu czy na Wêgry. W oparciu o samochody Star 266 powsta³o kilka wozów specjalistycznych, jak chocia¿by mobilny generator dymu czy samochód dowódczo-sztabowy.

 

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: STAR 266 ZBM Osiny
Añadido al catálogo: 3.11.2020
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:25
Fabricante: Answer
Código de producto: ANS-KH6-2012
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.79 o 9600 pts.