Dragon

Dragon 6129 SURVIVORS, PANZER CREW

SURVIVORS, PANZER CREW - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra6129
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 17.1.2022
€7.68 -5% €7.28 o 5400 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: SPAIN
Para cambiar el país haga clic aquí

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteDragon
Código de artículodra6129
Peso0.09 kg
Ean:89195861290
Escala1:35
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsGerman-World-War-II-Tank-Crew

Pierwsze czo³gi w armii niemieckiej pojawi³y siê ju¿ u schy³ku I wojny ¶wiatowej – by³y to maszyny A7V. Po podpisaniu traktatu wersalskiego niemieckim si³om zbrojnym zabroniono rozwoju broni pancernej, ale strona niemiecka nie honorowa³a tych ograniczeñ i potajemnie rozwija³a broñ pancern±. Natomiast po doj¶ciu Adolfa Hitlera do w³adzy w 1933 r. ów rozwój sta³ siê ju¿ ca³kowicie oficjalny, a w 1935 r. sformowana 1. Dywizjê Pancern±. W okresie 1935-1939 sformowano te¿ dalsze dywizje, a ich g³ównym sprzêtem by³y wozy Pz.Kpfw: I, II, III oraz IV. Pojedyncza dywizja pancerna w tym czasie by³a z³o¿ona z brygady czo³gów dzielonej na dwa regimenty pancerne, brygady piechoty zmotoryzowanej oraz pododdzia³ów wsparcia, miêdzy: rozpoznawczego, artylerii, przeciwlotniczego czy saperów. Etatowo liczy³a ok. 300 czo³gów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e niemieckie wojska pancerne (niem. Panzerwaffe) by³y szkolone i przygotowywane do realizowania doktryny wojny b³yskawicznej, a nie – tak jak w wielu ówczesnych armiach – do wspierania dzia³añ piechoty. K³adziono zatem nacisk w szkoleniu „pancerniaków” na wymienno¶æ funkcji, samodzielno¶æ w podejmowaniu decyzji przez oficerów i podoficerów oraz jak najlepsze opanowanie techniczne posiadanych czo³gów. Wszystko to zaowocowa³o wielkimi sukcesami niemieckiej broni pancernej w Polsce w 1939 r., ale zw³aszcza na zachodzie Europy w 1940 roku. Tak¿e w toku walk w Afryce Pó³nocnej – zw³aszcza w okresie 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne okazywa³y siê bardzo trudnym przeciwnikiem. Przed inwazj± na ZSRR liczba niemieckich dywizji pancernych wzros³a niemal dwukrotnie, ale liczba czo³gów w tych jednostkach zmala³a do ok. 150-200 wozów. Tak¿e w toku walk na froncie wschodnim – zw³aszcza w latach 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne górowa³y wyszkoleniem i organizacj± nad swym sowieckim przeciwnikiem. Jednak kontakt z takimi wozami jak T-34 czy KW-1 wymusi³ wprowadzenie do linii w 1942 i 1943 r. czo³gów Pz.Kpfw V oraz VI. Rosn±ce straty na froncie wschodnim, jak równie¿ przegrane batalie – pod Stalingradem czy Kurskiem – sprawi³y, ¿e niemiecka Panzerwaffe zosta³a os³abiona. W jej strukturze pojawi³y siê bataliony czo³gów ciê¿kich (z 3 kompaniami czo³gów), a w 1943 r. powo³ano dywizje grenadierów pancernych. Dawa³a te¿ o sobie znaæ coraz wyra¼niejsza przewaga strony radzieckiej, a od 1944 r. – konieczno¶æ równoczesnej walki z wojskami radzieckimi na wschodzie oraz aliantami na zachodzie. Przyjmuje siê równie¿, ¿e to wtedy (w latach 1944-1945) wyszkolenie niemieckich wojsk pancernych by³o s³absze, ani¿eli w okresie wcze¶niejszym i nie stanowi³o ju¿ tak istotnej przewagi po stronie niemieckiej, ni¿ wcze¶niej. Ostatnimi, zakrojonymi na du¿± skalê, operacjami niemieckiej Panzerwaffe by³y ofensywy w Ardenach (1944-1945) oraz na Wêgrzech (1945 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: SURVIVORS, PANZER CREW
Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM424
Disponibilidad: a pedido

€11.60 o 8100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H022
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.35 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A086
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.03 o 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H006
Disponibilidad: ¡disponible!

€11 o 7700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H021
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.35 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H017
Disponibilidad: ¡disponible!

€11 o 7700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H001
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.75 o 7500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H003
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.58 o 8800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H005
Disponibilidad: ¡disponible!

€11 o 7700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0113
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.55 o 7400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35PE01
Disponibilidad: a pedido

€10.55 o 7400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Weikert Decals
Código de producto: WEI-DEC227
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.25 o 3700 pts.

Artículos similares
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra6191
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.18 €8.70
o 6400 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35001
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.49 €5.20
o 3700 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35354
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.46 €18.46
o 13000 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35201
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.09 €8.61
o 6100 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35180
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.31 €12.63
o 8900 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35121
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.16 €10.60
o 9900 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-35906
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.81 €14.08
o 13200 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35274
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.02 €22.49
o 21000 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-35921
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.81 €14.08
o 13200 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35272
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.73 €11.78
o 11000 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: Corpus
Código de producto: CRP-35017
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.74 €17.03
o 15900 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35068
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.76 €20.06
o 18700 pts.