First to Fight

First to Fight PL076 Sd.Kfz.263 (6-rad) - Niemiecki ciê¿ki samochód pancerny

Sd.Kfz.263 (6-rad) - Niemiecki ciê¿ki samochód pancerny - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de producto: FTFPL076
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 8.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€6.68 o 4400 pts.

Incluido 5.00% de iva

Información básica

FabricanteFirst to Fight
Código de artículoFTFPL076
Peso0.12 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:22.5.2020
TagsSd-Kfz-263

Sd.Kfz.263 Panzerfunkwagen by³ niemieckim samochodem pancernym i ³±czno¶ci radiowej z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w po³owie lat 30. XX wieku, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1937-1943, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 210 egzemplarzy  tego wozu. Pojazd by³  napêdzany pojedynczym silnikiem  o mocy do 180 KM. Uzbrojenie sk³ada³o siê z pojedynczego karabinu maszynowego MG34 kal. 7,92 mm.

Sd.Kfz.263 Panzerfunkwagen stanowi³ rozwiniêcie wozu Sd.Kfz.232. Nowy pojazd zaadaptowa³ wiele elementów swego poprzednika, przede wszystkim podwozie oraz wiele elementów kad³uba. G³êboka zmiana zasz³a natomiast w karoserii, bowiem zlikwidowano wie¿ê, a przedzia³ za³ogi zosta³ do¶æ wyra¼nie powiêkszony i dostosowany do pracy jeszcze jednego za³oganta. Wóz móg³ równie¿ zabieraæ wydajniejsz± aparaturê radiow± i bardzo czêsto wykorzystywa³ antenê porêczow±. Jedynym uzbrojeniem by³ pojedynczy karabin maszynowy z do¶æ ograniczonym zapasem amunicji. Wozy Sd.Kfz.263 Panzerfunkwagen s³u¿y³y przede wszystkim w pododdzia³ach rozpoznawczych i ³±czno¶ci niemieckich dywizji pancernych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Sd.Kfz.263 (6-rad) - Niemiecki ciê¿ki samochód pancerny
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 8.3.2021

más de 2 uds.
martes, 9.3.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.3.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.3.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.3.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.3.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.3.2021
-
miércoles, 17.3.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 17.3.2021
-
jueves, 18.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 22.5.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72058
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.22 o 8000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Profimodeller
Código de producto: PFM-JKT72017
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.28 o 3400 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72021
Disponibilidad: a pedido

€3.86 o 2500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de producto: FTFPL074
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.68 o 4400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Roden
Código de producto: rod708
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.49 o 4900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv35263
Disponibilidad: ¡disponible!

€51.04 o 33200 pts.